What Now? Building Back Democratically

25. ročník konference Forum 2000

Minulé ročníky konference Forum 2000


2023
27. konference Forum 2000
15. října 2023 - 17. října 2023
2022
2020
2019
Recovering the Promise of 1989
13. října 2019 - 15. října 2019
2018
Democracy: In need of a critical update?
07. října 2018 - 09. října 2018
2017
Jak posílit demokracii v nejisté době
08. října 2017 - 10. října 2017
2016
Odvaha převzít odpovědnost
16. října 2016 - 19. října 2016
2015
Demokracie a vzdělání
13. září 2015 - 16. září 2015
2014
Nespokojená demokracie
12. října 2014 - 15. října 2014
2013
Společnosti v přerodu
15. září 2013 - 17. září 2013
2012
Média a demokracie
21. října 2012 - 23. října 2012
2011
Demokracie a právní stát
09. října 2011 - 11. října 2011
2010
Svět, ve kterém chceme žít
10. října 2010 - 12. října 2010
2009
Demokracie a svoboda v multipolárním světě
11. října 2009 - 13. října 2009
2008
Otevřenost a fundamentalismus v 21. století
12. října 2008 - 14. října 2008
2007
Svoboda a odpovědnost
07. října 2007 - 09. října 2007
2006
Dilemata globálního soužití
08. října 2006 - 10. října 2006
2005
Naše globální soužití
09. října 2005 - 10. října 2005
2004
Občanská společnost v globalizaci
17. října 2004 - 19. října 2004
2003
Mosty přes globální propasti
15. října 2003 - 17. října 2003
2002
Hledání Globalního konsenzu
18. října 2002 - 20. října 2002
2001
Lidská práva - hledání globální odpovědnosti
14. října 2001 - 17. října 2001
1999
Proces integrace světa – alternativní vize
10. října 1999 - 13. října 1999
1998
Globalizace - zkušenosti, instrumenty, procedury
11. října 1998 - 14. října 1998
1997
Naděje a rizika na přelomu nového tisíciletí
03. září 1997 - 06. září 1997