Souhlas se zpracováním osobních údajů

Užíváním této webové stránky prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů a uděluji tímto organizaci NADACE FORUM 2000, se sídlem Praha 1-Hrad, PSČ 11908, IČO: 65992768, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 280, e-mail: secretariat@forum2000.cz (dále jen „Správce“), a to na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů je definován dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány za účelem konání konferencí a budoucí komunikace mezi správcem a subjektem údajů (zpracování osobních údajů, zasílání informací o aktivitách Správce, zasílání pozvánek na další akce organizované, spoluorganizované, nebo podporované Správcem, zasílání informací o dalších aktivitách Správce jako je newsletter a registrace na akce organizované Správcem). Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (příjemcům). Fyzickým osobám spolupracujícím se Správcem (zejména projektoví koordinátoři a další relevantní fyzické osoby spolupodílející se na organizaci akcí Správce). Spolupořadatelům, zadavatelům nebo partnerům akce, kteří spolu se Správcem akci organizují (např. seznamy hostů pro vstup na akce, data potřebná k vyhodnocení grantů na akci pořádané Správcem). Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolat souhlas může Subjekt údajů zasláním emailu na adresu: registration@forum2000.cz.