Podpořte nás

Velmi děkujeme všem našim současným i bývalým partnerům a dárcům za jejich podporu.

Aktivity nadace jsou z velké části financovány z dotací získaných na základě grantových řízení, významnou součást našich zdrojů však tvoří také dary poskytované soukromými dárci, institucemi, nadacemi a firmami. Neméně důležité vedle finančních darů jsou pro nás dary nepeněžního charakteru, jimiž jsou služby a produkty nezbytné pro naše fungování.


Jednotlivci

Pokud máte zájem Nadaci Forum 2000 podpořit jako jednotlivec, můžete tak učinit hned několika způsoby.
Veškeré prostředky získané touto cestou budou použity na podporu činnosti Nadace Forum 2000.
 

Staňte se přítelem

Postavte se za otevřený dialog, svobodu a demokracii! Podporujte nás pravidelně a staňte se Přítelem Nadace Forum 2000!

Více informací

Kupte si tričko nebo placku

Kupte si tričko nebo placku Fora 2000 a ukažte svou podporu hodnotám demokracie, lidských práv a tolerance veřejně.

Více informací

Peněžní dar

Dar nám můžete zaslat ihned prostřednictvím jednoduchého online systému Darujeme.cz

Více informací

Organizace a firmy

Organizace a firmy, které sdílí hodnoty demokracie, ochrany lidských práv a posilování vzájemné tolerance ve světě,
mají možnost navázat s Nadací Forum 2000 jednorázovou či dlouhodobou spolupráci.