Organizace a firmy

Organizace a firmy, které sdílí hodnoty demokracie, ochrany lidských práv a posilování vzájemné tolerance ve světě, mají možnost navázat s Nadací Forum 2000 jednorázovou či dlouhodobou spolupráci.

Svým partnerům Nadace Forum 2000 nabízí prezentaci loga a příspěvku na propagačních materiálech, ve výroční zprávě, na webových stránkách a v prostorách, kde probíhají podporované akce. Partneři navíc získají možnost účastnit se společenských a uzavřených událostí v průběhu roku za přítomnosti dalších podporovatelů či jiných významných osobností, které nabízejí jedinečnou příležitost pro setkávání a navazování nových kontaktů.

Nadaci Forum 2000 můžete podpořit několika způsoby podle Vašich preferencí.

Podpora konkrétního projektu

Vaše organizace či firma se může stát dlouhodobým podporovatelem konkrétního projektu, jehož cíle nebo zaměření jsou Vám nejbližší. Můžete se například stát partnerem konference Forum 2000, NGO Marketu, projektu Demokratická solidarita a dalších aktivit. Seznam všech projektů Nadace Forum 2000 naleznete v sekci Projekty.


Podpora Nadace Forum 2000

Pokud byste rádi podpořili celkovou činnost Nadace Forum 2000 a pomohli nám zajistit naše aktivity v průběhu celého roku, můžete se stát dlouhodobým partnerem Nadace Forum 2000. Vaše podpora bude využita na každodenní chod nadace a konkrétní projekty dle potřeby.


Jednorázový dar

Jestliže preferujete krátkodobější ad hoc spolupráci, Nadaci Forum 2000 můžete podpořit jednorázovým darem.


Pro více informací o možnostech spolupráce Vaší organizace/firmy s Nadací Forum 2000 nás kontaktujte na kamila.koksova@forum2000.cz.