Kariéra

Zapojte se!

Projekty nadace Forum 2000 by se neobešly bez zapojení a činnosti aktivních lidí, asistentů, stážistů, hostesek, dobrovolníků a dalších, kteří spolupracují na přípravě a realizaci jejích aktivit. Všem našim spolupracovníkům, kteří se rozhodli pomoci a věnovali svůj čas nadaci, a podpořili tak její cíle, myšlenky a hodnoty, patří naše vřelé díky!

Jejich seznam naleznete zde