Právě proběhlo

Recovering the Promise of 1989

Před třiceti lety byl svět plný naděje, že konečně převládne demokracie, svoboda a globální řád založený na míru a odpovědnosti. V přelomovém roce 1989 se lidé sjednotili proti vládám, které porušoval…

Více informací

Aktuální projekty

Konference Forum 2000

Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové osobnosti,…

Více informací

Festival demokracie

Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další kulturní či vzdělávací aktivity, které doplňují či dále rozvíjejí konferenčn…

Více informací

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (“Koalice”) je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží…

Více informací

Demokratická solidarita

Projekt Demokratická solidarita usiluje o vyvolání účinné mezinárodní solidarity s latinskoamerickým regionem za účelem podpory demokracie a jejích hodnot. Iniciativa byla založena v září 2013 na zákl…

Více informací

NGO Market

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, e…

Více informací

Informační centrum pro demokracii a lidská práva v Číně

Současně zde ale stále vládne režim jedné strany, s jehož fungováním měla Česká republika v minulosti velmi negativní zkušenosti. Stejně tak jsou v Číně porušována lidská práva, svoboda projevu je …

Více informací

Iniciativa Společná starost

Iniciativa Společná starost, která svou činnost započala v dubnu 2005, vznikla v kontextu pražských konferencí Fora 2000 z původního návrhu Jeho Svatosti dalajlamy ve spolupráci s Václavem Havlem, pri…

Více informací

Mezináboženský dialog

Mezináboženský dialog a multi-religiózní shromáždění jsou nedílnou a stálou částí Fora 2000, které vrcholí každý rok v rámci konference Forum 2000. V otevřeném dialogu účastníci usilují o zlepšení…

Více informací

Konference a kulaté stoly

Konference a kulaté stoly nadace Forum 2000 se zabývají celou řadou globálních i lokálních témat a jsou tak nezbytnou platformou pro dialog bez restrikcí.

Více informací

Další aktivity

Všechny aktivity nadace Forum 2000 směřují k podpoře demokracie, svobody slova, mezináboženského dialogu, dodržování lidských práv a k otevřenému dialogu mezi státem a občanskou společností.

Více informací

Vzdělávací aktivity

Cílem vzdělávacích aktivit Nadace Forum 2000 je posilování demokracie, rozvoj občanské společnosti a aktivního občanství vůbec. Vzdělávací aktivity podporují výměnu zkušeností, informací a dobré praxe…

Více informací

Ukončené projekty

Voda na Blízkém východě

Projekt Voda na Blízkém východě se zabývá problémem, jenž je v oblasti Blízkého východu z politicko-bezpečnostního a humanitárního aspektu obzvláště tíživý: vodními zdroji.

Více informací