Právě připravujeme

Praha | 13.–15. října 2024

28. konference Forum 2000

28. ročník konference Forum 2000 se uskuteční v Praze v říjnu 2023.

Více informací

Aktuální projekty

Konference Forum 2000

Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové osobnosti,…

Více informací

Forum 2000 International Award for Courage and Responsibility

Více informací najdete v anglické verzi webu.

Více informací

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (“Koalice”) je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží…

Více informací

Demokratická solidarita

Posláním projektu Demokratická Solidarita je bránit a posilovat demokracii, a také podporovat řádnou správu věcí veřejných v Latinské Americe. Iniciativa byla založena v září 2013 na základě Pražské d…

Více informací

Demokratická Solidarita Afrika

Demokratická Solidarita Afrika

Více informací

#Forum2000online Chat

Kam směřuje demokracie? Je naše svoboda ohrožena? Série #Forum2000online Chat byla inspirována opatřeními proti pandemii COVID-19 a nabízí rozhovory se zajímavými hosty z řad spolupracovníků a partner…

Více informací

Ochrana demokracie v souvislosti s čínskou výzvou

Čínský komunistický režim představuje globální problém. Kombinací koncentrace politické a ekonomické moci a využití svého technologického náskoku Čína ovlivňuje geopolitické a společenské uspořádaní a…

Více informací

Mezináboženský dialog

Mezináboženský dialog a multi-religiózní shromáždění jsou nedílnou a stálou částí Fora 2000, které vrcholí každý rok v rámci konference Forum 2000. V otevřeném dialogu účastníci usilují o zlepšení…

Více informací

Festival demokracie

Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další kulturní či vzdělávací aktivity, které doplňují či dále rozvíjejí konferenčn…

Více informací

NGO Market

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, e…

Více informací

Další aktivity

Všechny aktivity nadace Forum 2000 směřují k podpoře demokracie, svobody slova, mezináboženského dialogu, dodržování lidských práv a k otevřenému dialogu mezi státem a občanskou společností.

Více informací

Ukončené projekty

Mluvme spolu!

Festival demokracie a NGO Market

Více informací

Iniciativa Společná starost

Iniciativa Společná starost, která svou činnost započala v dubnu 2005, vznikla v kontextu pražských konferencí Fora 2000 z původního návrhu Jeho Svatosti dalajlamy ve spolupráci s Václavem Havlem, pri…

Více informací

Voda na Blízkém východě

Projekt Voda na Blízkém východě se zabývá problémem, jenž je v oblasti Blízkého východu z politicko-bezpečnostního a humanitárního aspektu obzvláště tíživý: vodními zdroji.

Více informací