Právě připravujeme

NGO Market 2020

Tradiční veletrh neziskovek

Veletrh neziskových organizací NGO Market je nejvetší akcí svého druhu ve střední Evropě. Jeho cílem je predevším prezentace činnosti neziskových organizací…

Více informací

Aktuální projekty

Konference Forum 2000

Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové osobnosti,…

Více informací

Festival demokracie

Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další kulturní či vzdělávací aktivity, které doplňují či dále rozvíjejí konferenčn…

Více informací

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (“Koalice”) je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží…

Více informací

Demokratická solidarita

Projekt Demokratická solidarita usiluje o vyvolání účinné mezinárodní solidarity s latinskoamerickým regionem za účelem podpory demokracie a jejích hodnot. Iniciativa byla založena v září 2013 na zákl…

Více informací

NGO Market

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, e…

Více informací

Informační centrum pro demokracii a lidská práva v Číně

Současně zde ale stále vládne režim jedné strany, s jehož fungováním měla Česká republika v minulosti velmi negativní zkušenosti. Stejně tak jsou v Číně porušována lidská práva, svoboda projevu je …

Více informací

Iniciativa Společná starost

Iniciativa Společná starost, která svou činnost započala v dubnu 2005, vznikla v kontextu pražských konferencí Fora 2000 z původního návrhu Jeho Svatosti dalajlamy ve spolupráci s Václavem Havlem, pri…

Více informací

Mezináboženský dialog

Mezináboženský dialog a multi-religiózní shromáždění jsou nedílnou a stálou částí Fora 2000, které vrcholí každý rok v rámci konference Forum 2000. V otevřeném dialogu účastníci usilují o zlepšení…

Více informací

Konference a kulaté stoly

Konference a kulaté stoly nadace Forum 2000 se zabývají celou řadou globálních i lokálních témat a jsou tak nezbytnou platformou pro dialog bez restrikcí.

Více informací

Další aktivity

Všechny aktivity nadace Forum 2000 směřují k podpoře demokracie, svobody slova, mezináboženského dialogu, dodržování lidských práv a k otevřenému dialogu mezi státem a občanskou společností.

Více informací

Vzdělávací aktivity

Cílem vzdělávacích aktivit Nadace Forum 2000 je posilování demokracie, rozvoj občanské společnosti a aktivního občanství vůbec. Vzdělávací aktivity podporují výměnu zkušeností, informací a dobré praxe…

Více informací

Ukončené projekty

Voda na Blízkém východě

Projekt Voda na Blízkém východě se zabývá problémem, jenž je v oblasti Blízkého východu z politicko-bezpečnostního a humanitárního aspektu obzvláště tíživý: vodními zdroji.

Více informací