Festival demokracie

Doprovodný program konference Forum 2000

Festival demokracie

Co je naším posláním?

Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Naším posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se zamýšlet nad výzvami pro naši budoucnost.

V rámci Festivalu demokracie probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další aktivity, které doplňují a rozvíjejí konferenční témata. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Fora 2000 a nabízí tedy účastníkům možnost představit aktivity občanské společnosti a nahlédnout na otázky, kterými se konference zabývá, z dalších úhlů.


Festival demokracie 2021

Festival demokracie, doprovodný program konference Forum 2000 proběhl ve dnech 10. - 16. října 2021 v Praze a dalších městech. Program nabídl 14 akcí – přednášky, diskuze, umělecká vystoupení, projekce filmů a další aktivity, které jsou tvořeny ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti rozličného zaměření. 


Několik fotografií z Festivalu demokracie

Více fotografií naleznete zde.


Sociální sítě


Ke stažení

Logo CZ

Logo EN

Výzva pro místní pořadatele

Call for local organizers

Příručka pro místní pořadatele


Minulé ročníky

2021
Festival demokracie 2021
10. října 2021 - 16. října 2021
2020
Festival demokracie 2020
08. října 2020 - 15. října 2020
2019
Festival demokracie 2019
11. října 2019 - 17. října 2019
2018
Festival demokracie 2018
05. října 2018 - 11. října 2018
2017
Festival demokracie 2017
05. října 2017 - 12. října 2017