Festival demokracie

Doprovodný program konference Forum 2000

Festival demokracie

Co je naším posláním?

Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Naším posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se zamýšlet nad výzvami pro naši budoucnost.

V rámci Festivalu demokracie probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další aktivity, které doplňují a rozvíjejí konferenční témata. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Fora 2000 a nabízí tedy účastníkům možnost představit aktivity občanské společnosti a nahlédnout na otázky, kterými se konference zabývá, z dalších úhlů.


Festival demokracie 2019

Festival demokracie, doprovodný program 23. konference Forum 2000 se uskuteční v termínu 11. – 17. října 2019. Festivalový týden bude využit k debatám, projekcím, koncertům, výstavám a mnoha dalším akcím, v rámci nichž se společně budou diskutovat aktuální otázky a předkládat nápady a vize pro naši demokratickou budoucnost.


Několik fotografií z Festivalu demokracie

Více fotografií naleznete zde.


Sociální sítě


Ke stažení

Logo CZ

Logo EN

Výzva pro místní pořadatele

Call for local organizers

Příručka pro místní pořadatele


Minulé ročníky

2018
Festival demokracie 2018
05. říjen 2018 - 11. říjen 2018
2017
Festival demokracie 2017
05. říjen 2017 - 12. říjen 2017