Festival demokracie 2020

Doprovodný program konference Forum 2000

Registrujte se ted

Festival demokracie 2020

Doprovodný program 24. konference Forum 2000
5. října – 17. listopadu 2020 online
#fedem

Poslání

Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Naším posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se vzájemně učit naslouchat a hovořit jeden s druhým, protože naše budoucnost je společná a máme ji ve svých rukou.

Vize

Naším cílem je vytvořit každoroční celonárodní tradici Festivalu demokracie s mezinárodním přesahem, kdy se na různých místech v Česku a v blízkém zahraničí debatuje o aktuálních otázkách a předkládají se nápady a vize pro naši demokratickou budoucnost. Akce, do které se budou chtít zapojit všichni, kdo zastávají demokratické hodnoty.

Festival demokracie 2020 online

5. října – 17. listopadu 2020

S ohledem na probíhající pandemii byl Festival demokracie přesunut do online prostoru. Program Festivalu demokracie bylo možné sledovat symbolicky od 9. října do 17. listopadu, kdy jsme společně Festival demokracie ukončili oslavou svobody na den studenstva. 

Vzhledem k tomu, že cílem projektu je vyvolat diskuzi napříč společností, byl i v roce 2020 program plný debat, které si můžete pustit ze záznamu. Debaty organizujeme již tradičně ve spolupráci s partnery Festivalu demokracie. Společně s Politologickým klubem Fakulty sociálních věd jsme hovořili například o lidských právech v zahraniční politice České republiky, se Zastoupením Evropské komise v ČR o tom, jak si Evropská Unie poradí s koronavirem a s organizací Ekodomov o komunitních projektech a dopadech na životní prostředí. 

Budeme velmi rádi, když se s námi do všech diskusí vrátíte prostřednictvím nahrávek pod tímto odkazem.  

Upřímně nás těší, že se nám podařilo s vámi propojit online a že jste se aktivně zapojili do diskuzí  letošního online Festivalu demokracie. V rámci Festivalu proběhlo 15 událostí ve spolupráci s 15 skvělými partnery -  za podpory mnoha dalších organizací a jednotlivců by však tak bohatý program bylo možné jen stěží poskládat. Touto cestou bychom tedy rádi poděkovali vám všem, kdo nám pomáháte spojovat komunity, posilovat a vzdělávat občanskou společnost.

Pokud byste s námi chtěli sdílet své dojmy a připomínky k letošnímu online festivalu, můžete tak učinit vyplněním tohoto dotazníku. Těšíme se na zpětnou vazbu, která je pro nás klíčová!


 


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Patronka Mluvme spolu

Tereza Nvotová


Minulé ročníky

2021
Festival demokracie 2021
10. října 2021 - 16. října 2021
2019
Festival demokracie 2019
11. října 2019 - 17. října 2019
2018
Festival demokracie 2018
05. října 2018 - 11. října 2018
2017
Festival demokracie 2017
05. října 2017 - 12. října 2017