Festival demokracie 2020

Doprovodný program konference Forum 2000

Festival demokracie 2020

Doprovodný program 24. konference Forum 2000
8.-15. října 2020, Praha a další města
#fedem

Poslání

Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Naším posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se vzájemně učit naslouchat a hovořit jeden s druhým, protože naše budoucnost je společná a máme ji ve svých rukou.

Vize

Naší vizí je vytvořit každoroční celonárodní tradici Festivalu demokracie s mezinárodním přesahem kdy se na různých místech v Česku a v blízkém zahraničí debatuje o aktuálních otázkách a předkládají se nápady a vize pro naši demokratickou budoucnost. Akce, do které se budou chtít zapojit všichni, kdo zastávají demokratické hodnoty.

Festival demokracie 2020

Festival demokracie tematicky navazuje na 24. konferenci Forum 2000, která se uskuteční 11. - 13. října 2020. Konference s názvem Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu, se zaměří na hledání cest k obnově odpovědnosti a solidarity v radikálně se měnícím světě.

Jak aktuálně probíhající pandemie ukazuje, mezinárodní společenství se zdá být naprosto nepřipravené nalézat společná řešení a přistupovat ke globálním výzvám jednotně. Transatlantická spolupráce byla oslabena a světové demokracie jsou rozděleny individuálními zájmy a domácími politickými problémy. Řada zemí stále nepřekonala vlnu populismu, radikalismu a sebestředného nacionalismu, které se mohou dále prohloubit v případě ekonomického útlumu. Mezitím autoritářské režimy buď rozsévají neklid, nemilosrdně sledují své dlouhodobé mocenské cíle na úkor všech ostatních, případně obojí. Překotný technologický vývoj, který stále niterněji proniká do společnosti, nabízí mnohá řešení, ale vytváří také další nejistoty a autoritářským režimům poskytuje řadu nových nebezpečných nástrojů.

Navzdory výše uvedenému rostoucí občanský aktivismus, zejména mladých lidí, často motivovaných starostí o životní prostředí či sociálními tématy, nabízí naději na větší solidaritu a možná i na demokratickou obnovu. Jaké jsou odpovědné cesty k řešení globálních výzev a bezprostředních hrozeb? Jak čelit dramatickým následkům pandemie, hrozícímu podlomení mezinárodního řádu založenému na respektu k pravidlům, ekologickému kolapsu nebo závažnému narušování sociálních a politických pořádků pomocí nových technologií? Jak mobilizovat odpovědnost? A jak můžeme posílit solidaritu a globální spolupráci?

Jaké akce mohu navštívit?

Součástí programu jsou panelové diskuze, přednášky, projekce filmů, workshopy a kulturní akce. Můžete navštívit jakoukoli akci v kterémkoli městě po celé České republice i v zahraničí. Velká většina akcí je přístupná zdarma, avšak některé mohou být zpoplatněny. Některé akce také mohou z kapacitních důvodů vyžadovat registraci. Vše bude oznámeno na internetových stránkách festivalu a v tištěném programu.


Minulé ročníky

2019
Festival demokracie 2019
11. říjen 2019 - 17. říjen 2019
2018
Festival demokracie 2018
05. říjen 2018 - 11. říjen 2018
2017
Festival demokracie 2017
05. říjen 2017 - 12. říjen 2017