Festival demokracie 2020

Doprovodný program konference Forum 2000

Registrujte se ted

Program


„VZPOMÍNÁNÍ NA LISTOPAD 1989: MOHOU VÝZVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OTŘÁST SOUČASNÝM SYSTÉMEM?”
POLICY REPORT

Program

Pátek 9.10.


Nový svět na obzoru? Aneb Co nám covid (nan)dal

Diskuse/CZ
18:00-19:30, online
Vodňany žijou

Současná pandemie zaskočila celý svět. Opatření k zmírnění jejích dopadů ovlivnily životy nejednoho z nás. Jak se odpovědně stavět k výzvám a rizikům, které s sebou pandemie přináší? Jakou roli může plnit stát, jakou místní samosprávy a občanská společnost, a jak krize může otřást důvěrou v politické instituce a politiku jako takovou? Uzavřeme se do sebe a uvolníme prostor nedemokratickým tendencím? Nabízí vlna solidarity, kterou pandemie vyvolala, naději na oživení občanské společnosti a demokratickou obnovu? Je na obzoru nový svět, a pokud ano, jaký bude? 

Řečníci:
Josef Prokeš, farář, Římskokatolická farnost Vodňany
Eva Hejzlarová, výzkumnice, ISS FSV UK
Petr Jánský, ekonom, IES FSV UK
Saša Uhlová, novinářka, A2larm

Sobota 10.10.


Role Lidských práv v zahraniční politice 

Diskuse/CZ
13:15-14:45, online
Politologický klub FSV UK

Debata o roli lidských práv v zahraniční politice. Jak se v Česku během 30 let vyvíjela otázka lidských práv v zahraniční politice, jak tato otázka figuruje v ekonomické diplomacii, jaký je v diplomacii vztah lidských práv a obchodu se zbraněmi.

Řečníci/řečnice:
Tomáš Petříček, Ministr zahraničních věcí
Veronika Mítková, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii v neziskové organizaci Člověk v tísni
Petra Procházková, novinářka Deníku N

Moderátor:
Filip Pluhař, Politologický klub FSV UK

Pondělí 12.10.


Mají sochy stát: Měli bychom si pamatovat naši minulost a ctít tak i dědictví kontroverzních hrdinů?

Kulatý stůl/ENG
17:00-19:00, online
Anglo-Americká Univerzita

Zveme Vás na interdisciplinární diskuzi o úloze a relevanci historické paměti po období porušování občanských a lidských práv. V posledních měsících, za výrazného přispění hnutí a aktivistů, kteří prosazují opravdovou rasovou rovnost, se svět setkává se stále silnějšími hlasy volající za odstranění kontroverzních historických soch a také se setkává s jejich poškozováním. Čím více je svět obeznámen s důležitostí rovných práv pro všechny, společnosti musejí otevírat i temnější historické kapitoly. Jak zní slavný výrok George Santayana: “Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.” Tato událost bude mít podobu interaktivní diskuse u kulatého stolu o úloze paměti ve společnosti a pokusí se určit, jak by náš současný svět mohl najít cestu vpřed, podporou a růstem, ale nikoliv zapomněním.

Řečníci:
Rowland Brucken
Milada Polisenska
Petr Bergmann

Úterý 13.10.


Lidská práva v 21. století

Diskuse/CZ
16:00-17:30, online
Institut pro politiku a společnost

Když byla v roce 1948 přijata Všeobecná deklarace lidských práv (UDHR), svět byl dosti odlišným místem. Několik let trvající válka a hororové příběhy holocaustu měly dopad na velkou část společnosti. V roce 2018 jsme oslavili 70. výročí přijetí UDHR a také 65. výročí existence Evropské úmluvy o lidských právech. Oba důležité dokumenty nyní procházejí zatěžkávací zkouškou v souvislosti se změnou politického prostředí, vzestupem iliberálních režimů nebo klimatických změn. Výzvou jsou také digitalizace, umělá inteligence, otázky okolo práva na soukromí a svobody projevu v internetovém prostředí. Svět se mění, na což musí demokratické systémy celého světa včas adekvátně reagovat. 

Řečníci/řečnice:
Václav Bělohradský, filosof a sociolog, ČR
Miroslav Bárta, egyptolog, Český egyptologický ústav, ČR
Alžběta Krausová, vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR
Michal Pěchouček, ředitel, Centrum umělé inteligence FEL ČVUT; technický ředitel, Avast, ČR

Středa 14.10.


Mongolská identita v nebezpečí?

Diskuse/ENG
14:00-16:00, online
Akademie Věd ČR, Orientální ústav akademie Věd České Republiky, Informační centrum pro demokracii a lidská práva v Číně

Změna v politice ve Vnitřním Mongolsku před nedávnem vzbudila vlnu zájmu mezinárodního tisku. Akademici, neziskové organizace a veřejnost jak ve Vnitřním Mongolsku tak ve po celém světě vyjádřili obavy z dalšího případu smazání jazykových práv a kulturní a etnické diverzity. Diskuze se zaměří na sociolingvistické reality ve Vnitřním Mongolsku a Mongolsku. Zaměří se také na sílu vztahů mezi národním a minoritním jazykem, dynamiku ohrožení a asimilace a na roli jazyků při sebepercepci komunit.

Řečníci:
Merle Schatz, Univerzita Georg-Augusta, Gottingen
Elisabetta Ragagnin, Universzita Ca´Foscari, Benátky
Veronika Zikmundová, Karlova Univerzita, Praha
Veronika Kapišovská, Karlova Univerzita, Praha


Milostivé léto v exekucích

Diskuse/CZ
18:00-19:30, online
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku

Milostivé léto – odpuštění dluhů – nástroj milosrdenství napříč civilizacemi, který dával lidem v beznaději druhou šanci. Co by to znamenalo pro Česko, kde v současné době je v exekucích cca 800.000 občanů? Proč je velké množství lidí v exekuci nebezpečím pro demokracii? Jak by mělo být toto odpuštění nastavené? A jaký z něj bude mít užitek celá společnost? Pojďme se nad tím společně zamyslet.

Řečníci:
Radek Hábl, autor Mapy exekucí
Danielem Prokop, sociolog
Marek Výborný, poslanec PČR

Moderátorka:
Šárka Kabátová, novinářka ze Seznam Zprávy

Čtvrtek 15.10.


Vítejte v Čečensku (diskuse)

Diskuse/ENG
17:30-19:45, online

Čečensko, oblast beztrestnosti a porušování lidských práv odsouzena mnoha mezinárodními organizacemi. Jaká je tam momentálně situace? Co může mezinárodní komunita dělat, aby zmírnila zneužívaní a hrubé zacházení v regionu? Nejnovější update situace v Čečensku nám poskytnou známí experti. 

Řečníci:
Nick Strudee, novinář, BBC, filmař
Ekaterina Sokirianskaia, ředitelka, Conflict Analysis and Prevention centre
Tatyana Lokshina, pomocná ředielka, Human Rights |Watch, divie pro Evropu a Střední Asii
Igor Kochetkov, aktivista za lidská práva, ředitel LGBT Network Ruska


Vítejte v Čečensku (online promítání)

Online promítání/RUS/ENG
20:00-22:00, online
Jeden Svět

Během posledních let čečenské bezpečnostní složky zavedly nekompromisní krvavou politiku vůči homosexuálům. Zatýkání a fyzické tresty jsou na denním pořádku. Na rozvracení rodin a ničení lidských životů v režii státu mohou občané obvinění z homosexuality reagovat jen s největšími obtížemi, většinou urychlenou emigrací. Dokument Davida France sleduje cestu těch, kteří se stali oběťmi represí, a také těch, kteří se rozhodli jim pomoci jak na osobní, tak i společenské rovině.

Pondělí 19.10.


Messenger on a White Horse

Online promítání/ENG/ESP
20:00-22:00, online
Demoratická Solidarita a CADAL

Dokument z roku 2017 o anglickém novináři Robertovi Coxovi, bývalém šéfeditorovi Buenos Aires Herald počas vojenské diktatury v Argentine v letech 1976-83.Diktatura v Argentině v letech 1976 - 83 byla jednou z nejkrutějších v Latinské Americe. Pod záminkou války proti komunismu ozbrojené složky vládnoucí v krajině mučili a unášeli tisíce mladých levicově smýšlejících studentů, aktivistů a bojovníků. Anglický novinář Robert Cox měl jako jeden z mála odvahu kritizovat režim otevřeně. V časopise “The Buenos Aires Herald” po dobu čtyř let publikoval stovky článků o zločinech argentinské armády. Díky Coxovi se svět dozvěděl o “zmizelých” a jejich odvážných matkách, Matkách z Plaza de Mayo. Jeho práce však nezůstala nepotrestaná. Roky výhružek a zastrašování na Coye neměla vliv, ale to trvalo jen do momentu, kdy začaly přicházet výhružky adresované jeho desetiletému synovi. Cox byl přinucen opustit zemi spolu s jeho rodinou a osud mnoha lidí, které se snažil zachránit, tak zůstává záhadou. Film bude v angličtině se španělskými titulky.

Produkce:
Jayson McNamara, Director & producer
Santiago Carrica & Agustina G. Bonorino, Cinematography
Ernesto Doldán, Editor
Paco Cabral & Matias Tozzola, Music
Santiago Capriglione & Gabriel Santamaria, Sound design
Eduardo Sierra, Color
Leandro de Loredo, Sound Mix

Pondělí 26.10.


Speciální debata Café Evropa: Budoucnost EU po koronaviru – jak si Evropa poradí se současnými výzvami?

Online diskuse /CZ
18:00-19:30, online
Café Evropa

Jak si Evropská unie a její členské státy poradí s aktuálními geopolitickými výzvami, kterým musí i v době pandemie koronaviru čelit? Jaký je postoj Evropské unie k aktuální situaci v Bělorusku a co by mělo být podniknuto k řešení komplikované situace? Jak může vývoj v Bělorusku ovlivnit vztahy s Ruskem a dalšími státy? Měly by členské státy EU v návaznosti na otravu Alexeje Navalného přehodnotit vztahy s Ruskem a podporu projektů jako je Nord Stream 2? Jak by se měla Evropská unie postavit k aktivitám Turecka ve východním Středomoří a dalším postojům tohoto člena NATO? Měla by Evropská unie aktivněji reagovat na konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach? A jak mohou nadcházející volby v USA ovlivnit transatlantické vztahy a naši bezpečnost a ekonomiku?

Řečníci:
Ondřej Ditrych, ředitel, Institute of International Relations Prague / Ústav mezinárodních vztahů
Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu, Česká pirátská strana, Zelení/ESA (Greens/EFA in the European Parliament)
Aleš Chmelař, náměstek pro řízení sekce evropské, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Moderátorka:
Kateřina Etrychová

Středa 11.11.


Komunitní projekty a jejich dopad na životní prostředí ve městě 

Diskuse/CZE
15:00-16:30, online
Ekodomov

Panelová diskuze zaměřená na odkrytí problematiky fungování komunitních projektů zaměřených na zlepšování životního prostředí ve městě. Jaké přinášejí benefity a kde jsou jejich limity? Odkud přicházejí nápady a kde se rodí motivace? Má společné úsilí komunity předpokládaný dopad? Iniciátoři smysluplných organizací se s námi podělí o osobní zkušenosti s propojováním lidí, odborníci budou hovořit o významu komunitních projektů pro zmírnění klimatické změny ve městě.

Řečníci/řečnice:
Barbora Kinkalová, producentka a režisérka
Milan Smrž, chemik, vynálezce a publicista
Zuzana Vránová, zakladatelka, Sousedský klub
Michal Křivohlávek, ředitel, Bieno
Jan Valeška, propagátor místního ekologického zemědělství


Současnost a budoucnost islamismu 

Diskuse/ENG
17:00-18:30, online
Cevro Institute

Diksuse se bude zabývat stavem Islámismu v regionu ve světle nedávného vývoje na blízkém východě v post-arabském jaru, post-ISIS období a možném dalčím vývoji a dopad na Evropu. Bude se také diskutovat dopad různých islamistických diskurzů ve frankofoní a anglicky mluvících debat v českých duiskusích.

Řečníci:
prof. Gilles Kepel
Dr. Matěj Čejka

Úterý 17.11.


Proč potřebujeme veřejnoprávní média? 

Diskuse/CZE
12:30-13:30, online
Korzo národní

Proč potřebujeme veřejnoprávní média? Jakou mají budoucnost v České republice? Jsou srozumitelná, atraktivní a moderní? Jaká je jejich role ve společnosti? Proč se objevují hlasy zpochybňující jejich důležitost a význam?

Řečníci/řečnice:
Marek Wollner
Linda Bartošová
Václav Moravec


PŘIPOMÍNÁME SI LISTOPAD 1989: OTŘESOU ZNOVU ENVIRONMENTÁLNÍ ZMĚNY SYSTÉMEM? 

Diskuse/ENG
16:00-17:00, online
Britské velvyslanectví v Praze

17. Listopad si pamatujeme jako den, který navrátil svobodu a demokracii do Československa. Někdy však zapomínáme, že frustrace z všudypřítomného ekologického ničení země byla jedním z hlavních důvodů, které vedly československou společnost k vyjádření odporu proti komunistickým utlačovatelům. V současnosti environmentální výzvy znovu nutí mladé lidi volat po změně a podnikání rychlých kroků. Je to risk pro demokracii? Vzhledem ke zkušenosti s pandemií Covid-19, mohou být právě protipandemické opatření (omezení pohybu, veřejného života, atd.) příkladem pro správnou klimatickou politiku? Jak chránit klima a zároveň zachovat liberální demokracii? Existuje riziko ekologické nouzové vlády, která obětuje individuální svobody a pluralitu životních stylů ve jménu přežití lidstva?

Řečníci/řečnice:
Bedřich Moldan
Ralf Fucks
Barbora Kvasničková