Festival demokracie 2018

Doprovodný program konference Forum 2000

Festival demokracie 2018


Doprovodný program 22. konference Forum 2000
5. - 11. října 2018, Praha a další města

#fedem

Česká republika prožívá na své poměry dlouhé demokratické období, daří se jí ekonomicky, je součástí Evropské unie. Přes míru svobody a veškerý blahobyt, které v současnosti zakoušíme, jsou demokratické hodnoty vystaveny tlaku a populistické rétorice dnes již politického mainstreamu.

Česká společnost se vyznačuje jistou uzavřeností a konzervativností. Máme omezenou tradici politické angažovanosti, nejsme zvyklí kriticky přemýšlet, formulovat problémy, diskutovat o nich a zapojovat se do jejich řešení. Chybí nám mnohé klíčové kompetence občanů demokratických zemí. Přes tuto tvrdou kritiku věříme, že česká veřejnost má o své okolí zájem, k problémům se dokážeme stavět kreativně. Festival demokracie chce právě na tomto stavět a dále rozvíjet veřejnou diskuzi v České republice o aktuálních tématech.

Poslání

Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Naším posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se vzájemně učit naslouchat a hovořit jeden s druhým, protože naše budoucnost je společná a máme ji ve svých rukou.

Vize

Naší vizí je vytvořit každoroční celonárodní tradici Festivalu demokracie s mezinárodním přesahem kdy se na různých místech v Česku a v blízkém zahraničí debatuje o aktuálních otázkách a předkládají se nápady a vize pro naši demokratickou budoucnost. Akce, do které se budou chtít zapojit všichni, kdo zastávají demokratické hodnoty

Čeho chceme dosáhnout?

  • Podnítit veřejnost k odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme.
  • Podpořit diskuzi a výměnu názorů mezi lidmi.
  • Rozvíjet témata konference Forum 2000 a otevřít je pro naše partnery.
  • Propagovat myšlenky demokracie, tolerance a respektu k lidským právům.
  • Být platformou pro organizace, firmy a jednotlivce, které sdílejí stejné hodnoty, k otevření aktuálních témat v rámci vlastních akcí (debat, výstav, projekcí, atp.)
  • Podpořit schopnost kritického myšlení a smysluplné diskuze u dětí a mládeže.

Jaké akce mohu navštívit?

Součástí programu jsou panelové diskuze, přednášky, projekce filmů, workshopy a kulturní akce.
Můžete navštívit jakoukoli akci v kterémkoli městě po celé České republice i v zahraničí. Velká většina akcí je přístupná zdarma, avšak některé mohou být zpoplatněny. Některé akce také mohou z kapacitních důvodů vyžadovat registraci.
Vše bude oznámeno na internetových stránkách festivalu a v tištěném programu.
Na Festivalu demokracie poznáte mnoho zajímavých lidí, dozvíte se spoustu nového, inspirujete se a v neposlední řadě se budete bavit.


Hlavní partneři

Spolupořadatel

Partneři

Mediální partneři