Festival demokracie 2021

Doprovodný program konference Forum 2000

Festival demokracie 2021

Doprovodný program 25. konference Forum 2000
10. – 16. října 2021, Praha a další města
#festivaldemokracie

Poslání

Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Jeho posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Prostřednictvím různorodého programu projekt usiluje o spojování lidí různých zájmů, sdílení myšlenek a názorů a budování tolerance, silnější občanské společnosti a místní komunity. Jedním ze záměrů projektu je také inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost.

Vize

V rámci Festivalu demokracie probíhají přednášky, diskuze, výstavy a další aktivity, které doplňují a rozvíjejí témata konference Forum 2000, která se tento rok pod názvem "What Now? Building Back Democratically" věnuje problematice spolupráce demokracií, soupeření mezi demokracií a autoritářstvím v digitálním prostoru a obnově demokracie skrze aktivní občanství. Projekt přispívá k rozvoji kulturního a komunitního života, podněcuje veřejnost k odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme a podporuje diskuzi a výměnu názorů mezi lidmi.

Ročník 2021

V roce 2021 proběhl Festival ve dnech 10. až 16. října a nabídl 14 akcí – přednášky, diskuze, umělecká vystoupení, projekce filmů a další aktivity, které jsou tvořeny ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti rozličného zaměření. 

Pro další informace sledujte sociální sítě a webové stránky Festivalu demokracie.

 

Festival demokracie je společně s veletrhem NGO Market součástí projektu Mluvme spolu.


Několik fotografií z Festivalu demokracie 2021


Minulé ročníky

2020
Festival demokracie 2020
08. října 2020 - 15. října 2020
2019
Festival demokracie 2019
11. října 2019 - 17. října 2019
2018
Festival demokracie 2018
05. října 2018 - 11. října 2018
2017
Festival demokracie 2017
05. října 2017 - 12. října 2017