Konference Forum 2000

O projektu

Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelí na prahu nového tisíciletí. Od té doby se Forum 2000 rozvinulo v úspěšnou a obecně známou tradici konferencí, v rámci kterých významní hosté přibližují světovému společenství témata sahající od mezináboženského dialogu k lidským právům a národní bezpečnosti.

Bývalá kanadská premiérká Kim Campbell prohlásila: „Nejlepší způsob jak převést filosofii do akce je dát dohromady filosofy a vysoké činitele takovým způsobem, jakým to udělal prezident Havel na konferenci Forum 2000.“ Postupem času se Forum 2000 také stalo skutečnou pražskou tradicí, která je pozorně sledována médii, politiky, intelektuály, ekonomickou elitou a zainteresovaným publikem.

Významní hosté

Mezi více než 700 osobnostmi, které se zúčastnily konferencí Forum 2000 byli Jeho Svatost dalajlama, Aun Schan Su Ťij, Bill a Hillary Clintonovi, Elie Wiesel, Madeleine Albright, Mary Robinson, rabín Michael Melchior, José Ramos Horta, George Soros, Richard von Weizsäcker, Immanuel Wallerstein, Francis Fukuyama, Andrej Kiska, Robert Cooper, Vartan Gregorian, princ Hassan bin Talál, Grigorij Javlinskij, Henry Kissinger, Zygmunt Bauman a Butrus Butrus-Ghálí.

Cíle konference

Od počátku se konference Forum 2000 zaměřovaly na mapování procesu globalizace a všímaly si jak pozitivních tak i negativních důsledků, se kterými se střetává čím dál tím víc propojený svět. Snažily se vést aktuální dialog o důležitých a komplikovaných tématech, která jsou klíčová pro budoucnost naší civilizace. Diskuse na konferenci zkoumá a analyzuje kořeny terorismu, roli náboženství, antropologické teorie o konfliktu civilizací a obecně všechny problémy, které jsou podstatou těchto pokračujících konfliktů. Delegáti Fora 2000 také diskutují o tom, jak zacházet s rozmanitými světovými kulturami, ideologiemi a náboženstvími, jestli je demokracie odpovědí v celosvětovém měřítku a jaká je role médií v konfliktu vnímaní. 

Cílem těchto diskusí je dosáhnout lepšího pochopení našeho globalizovaného světa a klíčových výzev, kterým lidstvo čelí. Forum 2000 poskytuje světovým politickým, intelektuálním, duchovním a ekonomickým vůdcům prostor k tomu, aby vyjádřili své obavy a zároveň hledali způsoby, jak se jim postavit.


28. konference Forum 2000

28. ročník konference Forum 2000 se uskuteční v Praze, 13.–15. října 2024.


Několik fotografií z minulých ročníků

Další fotografie naleznete na stránkách jednotlivých ročníků Forum 2000.


Minulé ročníky konference Forum 2000

2023
27. konference Forum 2000
15. října 2023 - 17. října 2023
2022
2021
What Now? Building Back Democratically
10. října 2021 - 12. října 2021
2020
2019
Recovering the Promise of 1989
13. října 2019 - 15. října 2019
2018
Democracy: In need of a critical update?
07. října 2018 - 09. října 2018
2017
Jak posílit demokracii v nejisté době
08. října 2017 - 10. října 2017
2016
Odvaha převzít odpovědnost
16. října 2016 - 19. října 2016
2015
Demokracie a vzdělání
13. září 2015 - 16. září 2015
2014
Nespokojená demokracie
12. října 2014 - 15. října 2014
2013
Společnosti v přerodu
15. září 2013 - 17. září 2013
2012
Média a demokracie
21. října 2012 - 23. října 2012
2011
Demokracie a právní stát
09. října 2011 - 11. října 2011
2010
Svět, ve kterém chceme žít
10. října 2010 - 12. října 2010
2009
Demokracie a svoboda v multipolárním světě
11. října 2009 - 13. října 2009
2008
Otevřenost a fundamentalismus v 21. století
12. října 2008 - 14. října 2008
2007
Svoboda a odpovědnost
07. října 2007 - 09. října 2007
2006
Dilemata globálního soužití
08. října 2006 - 10. října 2006
2005
Naše globální soužití
09. října 2005 - 10. října 2005
2004
Občanská společnost v globalizaci
17. října 2004 - 19. října 2004
2003
Mosty přes globální propasti
15. října 2003 - 17. října 2003
2002
Hledání Globalního konsenzu
18. října 2002 - 20. října 2002
2001
Lidská práva - hledání globální odpovědnosti
14. října 2001 - 17. října 2001
1999
Proces integrace světa – alternativní vize
10. října 1999 - 13. října 1999
1998
Globalizace - zkušenosti, instrumenty, procedury
11. října 1998 - 14. října 1998
1997
Naděje a rizika na přelomu nového tisíciletí
03. září 1997 - 06. září 1997