Proces integrace světa – alternativní vize

3. konference Forum 2000

Proces integrace světa – alternativní vize

3. konference Forum 2000
10. – 13. října 1999, Praha

Forum 2000 v roce 1999 navázalo na témata předchozích setkání, více se však zaměřilo na budoucnost. Témata předcházejících konferencí mohou být chápána jako pokus o popsání perspektivy globálního vývoje jako cesty od chaosu a roztříštěnosti k určité formě integrovaného globálního řízení. Tento vývoj probíhá přes jakési mezistádium suverénních národních států s transformující se ekonomikou - takzvaných "rodících se trhů "či "nových demokracií ", pro které je charakteristická kombinace starých hodnot a institucí s již novými technologiemi.

Struktura konference odpovídala i průběhu dosavadních setkání, v nichž vykrystalizovaly dva základní pohledy na problematiku globalizace: pohled dynamického rozvinutého světa, jenž je motorem globalizace (v tomto smyslu Centrum) a kritický pohled zemí, jež se paralelně s globalizací akutně potýkají se závažnými vnitřními problémy (Periferie). Postojům těchto zemí jsme dosud nevěnovali dostatečnou pozornost, proto jim patřil celý první den konference. Někde na rozmezí těchto pohledů najdeme i pohled zmíněných transformujících se zemí a nových demokracií, v němž se v proměnlivé míře prolínají problémy obou světů. Cílem konference Forum 2000 v roce 1999 bylo podrobnější zpracování pravděpodobných scénářů budoucího vývoje a zhodnocení, zda jsou žádoucí a zdauskutečnitelné.


Několik fotografií z 3. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě