Democracy’s Clear and Present Danger: How Do We Respond?

26. ročník konference Forum 2000

Democracy’s Clear and Present Danger: How Do We Respond?

Letošní 26. ročník konference Forum 2000 nazvaný „Democracy’s Clear and Present Danger: How Do We Respond?“ se uskuteční v Praze ve dnech 31. srpna – 2. září 2022.

V době, kdy Ukrajinci statečně brání svou zemi před agresí Vladimira Putina, bude součástí konference mimořádné „Forum pro Ukrajinu“, které se bude zabývat poválečnou budoucností Ukrajiny v srdci evropského a světového demokratického společenství. Letošní ročník se bude také zabývat globálním posilováním autoritářských tendencí, hledáním efektivní spolupráce mezi demokraciemi a novými způsoby, jak učinit demokratické systémy odolnější ve stále složitějších podmínkách.

Jak zareagují demokratické státy na nebezpečí vycházející ze současného vývoje? Připojte se k hledání odpovědí na tuto kritickou otázku.

  • Fórum pro Ukrajinu

     - Evropská perspektiva Ukrajiny
     - Obnova Ukrajiny
     - Dosažení spravedlnosti, potrestání válečných zločinů
     - Odolnost demokracie a bezpečnost

  • Demokratické aliance pro novou nebezpečnou dobu
  • Reakce na znovu se objevující autoritářství
  • Demokracie v digitálním věku
  • Nové nápady pro demokracii
  • ​Speciální tematické a regionální zaměření

Sociální sítě

Aktuální informace a živá vysílání můžete sledovat na našich sociálních sítích.