Globalizace - zkušenosti, instrumenty, procedury

2. konference Forum 2000

Globalizace - zkušenosti, instrumenty, procedury

2. konference Forum 2000
11. – 14. října 1998, Praha

V říjnu 1998 se na Pražském hradě konala již druhá konference Forum 2000, na které se opět sešla řada význačných osobností z celého světa, aby dále zkoumaly naděje a hrozby současného světa. Prominentní politici, vědci a akademici, ekonomové, představitelé světových náboženství a myslitelé se tentokrát zamýšleli nad problémem globalizace - nad jejími instrumenty, procedurami i nad svými zkušenostmi z jejího dosavadního postupu. Po konferenci v roce 1997, která se snažila zmapovat stav lidstva na přelomu tisíciletí, chtěl další ročník Fora postoupit k bližšímu prozkoumání příležitostí a rizik globalizovaného světa.
V úvodu konference opět vystoupil prezident Václav Havel a připomněl důležitost pražských setkání - zejména v tom, jak propojují velká témata dnešní doby. Globální civilizace čelí mnohým ohrožením, která je potřeba vyslovit a promýšlet. Lidstvo musí nalézt zodpovědnost za globalizující se svět - a každý by měl začít hledat sám u sebe.


Několik fotografií z 2. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě