Nespokojená demokracie

18. konference Forum 2000

Nespokojená demokracie

Čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu

18. konference Forum 2000
12.–15. října 2014, Praha a další středoevropská města

Osmnáctá výroční konference Forum 2000 nabídla kritickou reflexi období demokratických transformací uplynulých 20–30 let a zamyšlení nad aktuálním stavem demokracie a nad jejími výhledy do budoucna napříč regiony, tématy i generacemi. Do diskusí se zapojilo více než 200 významných světových osobností, zejména politiků, akademiků, zástupců občanské společnosti, novinářů, podnikatelů a náboženských představitelů.
 
Konference se konala ve dnech 12.–15. října 2014 v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Kutné Hoře, Liberci, Litomyšli, Opavě, Ostravě, Plzni, Bratislavě, Banské Bystrici a Budapešti a také vKrakově.


Několik fotografií z 18. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě