Demokracie a svoboda v multipolárním světě

13. konference Forum 2000

Demokracie a svoboda v multipolárním světě

13. výroční konference Forum 2000
11. – 13. října 2009, Praha

Ve dnech  11. až 13. října 2009 proběhla v Praze pod záštitou Václava Havla třináctá výroční konference Forum 2000. Její hlavní téma bylo „Demokracie a svoboda v multipolárním světě“.

Konference se zúčastnilo téměř sedmdesát významných delegátů z celého světa. Především to byli bývalé i současné hlavy států, vůdčí náboženské, duchovní a kulturní osobnosti, ředitelé mezinárodních institucí, významní spisovatelé a myslitelé, zástupci médií, představitelé nadnárodních společností, analytici a diplomaté. Vedle delegátů se konference účastnilo kolem 3000 pozorovatelů z řad vědců, studentů, vládních úředníků, zástupců českého a středoevropského ekonomického prostředí, politiků, médií a zainteresované veřejnosti.

 

Zahajovací ceremoniál se uskutečnil 11. října večer v prostorách „Pražské křižovatky“, odsvěceného kostela sv. Anny na Starém Městě. Pracovní jednání konference 12. a 13. října byla rozdělena do tematických panelů, kulatých stolů a řady doprovodných diskusí. Hlavní část konference se uskutečnila v prostorách Paláce Žofín. Tematickými okruhy panelů byly: 

  • Proměny demokracie od konce studené války
  • Multipolarita hodnot
  • Nástroje mezinárodního vlivu
  • K čemu povede současná ekonomická krize?


Ekonomická část konference se věnovala např. tématům „Hodnotové posuny v kapitalismu“ či „Udržitelné podnikání“.  Druhý den konference (13. října) byl věnován především Mezináboženskému dialogu - diskusi mezi významnými filozofy a představiteli různých náboženství. V prostorách Paláce Žofín, Goethe Institutu a na dalších místech Prahy v rámci konference proběhly též panelové diskuse, kulaté stoly, semináře a workshopy.

Vstup na konferenci byl po akreditaci otevřen pro veřejnost. 


Několik fotografií z 13. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Siciální sítě