Vzdělání, kultura a duchovní hodnoty v globalizovaném světě

4. konference Forum 2000

Vzdělání, kultura a duchovní hodnoty v globalizovaném světě

4. konference Forum 2000
15. – 18. října 2000, Praha

V předchozích třech letech se na konferencích Fora 2000 sešli význační politici, ekonomové, vědci a duchovní vůdci, aby společně prodiskutovali klíčové hrozby, kterým musíme v dnešní globální společnosti čelit. Zatímco se převážná část světa zabývá výlučně ekonomickými otázkami, věřím, že se díky komplexnímu přístupu Fora 2000 podařilo začleněním širokého spektra současných světových problémů vytvořit potřebnou rovnováhu témat. Zaměření letošního ročníku na vzdělání, kulturní identitu a duchovní hodnoty ve vztahu ke globalizaci a světové integraci příhodně koresponduje se zasedánímSvětové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze, jehož výsledkem by mělo být obohacenípohledu na strategie globálního vývoje a odstranění chudoby. Doufám, že spojení těchto dvou konferencí poskytne věrohodný obraz budoucích problémů a objasní možnosti podporující růst a respektující sociální a kulturní rozmanitost.

Udržitelný rozvoj a integrace musí být založeny na porozumění a uznání kulturních a společenských identit, specifických pro každou civilizaci. Letošní Forum 2000 se bude zabývat těmito problémy, a to především v kontextu globalizace. Věřím, že nám pomůže lépe porozumět možným způsobům, jak prosazovat vskutku globální společnost založenou na úctě, spolupráci a udržitelném rozvoji.

Václav Havel
Prezident České republiky


Několik fotografií ze 4. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě