Vzdělání, kultura a duchovní hodnoty v globalizovaném světě

4. konference Forum 2000

Program


Program konference

Přehledný program

Dokumenty


Konferenční přehled

Tento dokument obsahuje téma, záznam projevu u příležitosti slavnostního zahájení konference záznam konferenčních zasedání a závěrečný projev