Vzdělání, kultura a duchovní hodnoty v globalizovaném světě

4. konference Forum 2000