Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu

24. konference Forum 2000

Nový svět na obzoru?
Jak obnovit odpovědnost a solidaritu

ONLINE 24. konference Forum 2000
12. - 14. října 2020

S ohledem na probíhající pandemii všechna říjnová setkání 24. ročníku konference Forum 2000 proběhnou online! Letošní ročník konference se zaměří na hledání cest k obnově odpovědnosti a solidarity v radikálně se měnícím světě.

Jak aktuálně probíhající pandemie ukazuje, mezinárodní společenství se zdá být naprosto nepřipravené nalézat společná řešení a přistupovat ke globálním výzvám jednotně. Transatlantická spolupráce byla oslabena a světové demokracie jsou rozděleny individuálními zájmy a domácími politickými problémy. Řada zemí stále nepřekonala vlnu populismu, radikalismu a sebestředného nacionalismu, které se mohou dále prohloubit v případě ekonomického útlumu. Mezitím autoritářské režimy buď rozsévají neklid, nebo nemilosrdně sledují své dlouhodobé mocenské cíle na úkor všech ostatních, případně obojí. Překotný technologický vývoj, který stále niterněji proniká do společnosti, nabízí mnohá řešení, ale vytváří také další nejistoty a autoritářským režimům poskytuje řadu nových nebezpečných nástrojů.

Navzdory výše uvedenému rostoucí občanský aktivismus, zejména mladých lidí, projevující se nejen při mnohých příležitostech a v různých zemích během současné pandemie, nabízí naději na větší solidaritu a možná i na demokratickou obnovu. Jaké jsou odpovědné cesty k řešení globálních výzev a bezprostředních hrozeb? Jak čelit dramatickým následkům pandemie, hrozícímu podlomení mezinárodního řádu založenému na respektu k pravidlům, ekologickému kolapsu nebo závažnému narušování sociálních a politických pořádků pomocí nových technologií? Jak mobilizovat odpovědnost? A jak můžeme posílit solidaritu a globální spolupráci? 


Sociální sítě

Aktuální informace a online reportáž z průběhu celé konference bylo možné sledovat na sociálních sítích. Budeme rádi, budete-li s námi sdílet své dojmy a názory.


Odebírejte náš newsletter


Partneři konference

Hlavní partneři
Partneři
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Podporovatelé