Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu

24. konference Forum 2000

Minulé ročníky konference Forum 2000


2019
Recovering the Promise of 1989
13. říjen 2019 - 15. říjen 2019
2018
Democracy: In need of a critical update?
07. říjen 2018 - 09. říjen 2018
2017
Jak posílit demokracii v nejisté době
08. říjen 2017 - 10. říjen 2017
2016
Odvaha převzít odpovědnost
16. říjen 2016 - 19. říjen 2016
2015
Demokracie a vzdělání
13. září 2015 - 16. září 2015
2014
Nespokojená demokracie
12. říjen 2014 - 15. říjen 2014
2013
Společnosti v přerodu
15. září 2013 - 17. září 2013
2012
Média a demokracie
21. říjen 2012 - 23. říjen 2012
2011
Demokracie a právní stát
09. říjen 2011 - 11. říjen 2011
2010
Svět, ve kterém chceme žít
10. říjen 2010 - 12. říjen 2010
2009
Demokracie a svoboda v multipolárním světě
11. říjen 2009 - 13. říjen 2009
2008
Otevřenost a fundamentalismus v 21. století
12. říjen 2008 - 14. říjen 2008
2007
Svoboda a odpovědnost
07. říjen 2007 - 09. říjen 2007
2006
Dilemata globálního soužití
08. říjen 2006 - 10. říjen 2006
2005
Naše globální soužití
09. říjen 2005 - 10. říjen 2005
2004
Občanská společnost v globalizaci
17. říjen 2004 - 19. říjen 2004
2003
Mosty přes globální propasti
15. říjen 2003 - 17. říjen 2003
2002
Hledání Globalního konsenzu
18. říjen 2002 - 20. říjen 2002
2001
Lidská práva - hledání globální odpovědnosti
14. říjen 2001 - 17. říjen 2001
1999
Proces integrace světa – alternativní vize
10. říjen 1999 - 13. říjen 1999
1998
Globalizace - zkušenosti, instrumenty, procedury
11. říjen 1998 - 14. říjen 1998
1997
Naděje a rizika na přelomu nového tisíciletí
03. září 1997 - 06. září 1997