Hledání Globalního konsenzu

6. konference Forum 2000

Hledání Globalního konsenzu

6. konference Forum 2000
18. – 20. října 2002, Praha

Nadace Forum 2000 a prezident republiky Václav Havel letos zahájili projekt Mosty přes globální propasti, který sestával z cyklu konferencí, diskusních kulatých stolů a dalších doprovodných akcí.

Cílem těchto setkání bylo přivést k jednomu stolu zástupce odlišných názorových proudů, aby společně diskutovali aktuální globální témata. Projekt byl úspěšně zahájen 3.července 2002 diskusí představitelů světových náboženství v Míčovně Pražského hradu pod názvem "Role a odpovědnost náboženství v současném světě". Další diskusí v rámci tohoto projektu v roce 2002 bylo diskusní setkání u příležitosti pražského summitu NATO s názvem "Role a zodpovědnost NATO po rozšíření," které se konalo dne 14. listopadu.

Hlavní akcí Mostů bylo společné setkání vrcholných představitelů institucí globální ekonomiky a nadnárodních korporací na straně jedné a jejich kritiků, kteří jsou respektovanými osobnostmi globální občanské společnosti, na straně druhé. Tato konference proběhla ve dnech 18. až 20. října 2002 v Obecním domě v Praze.

Projekt Mosty přes globální propasti navázal na tradici konferencí Forum 2000, které se konaly v Praze v letech 1997 až 2001, a setkání "Praha - Dialogi Locus", které proběhlo v předvečer zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000. Tato setkání, která v minulých letech probíhala z podnětu prezidenta Václava Havla, filantropa Yohei Sasakawy a nositele Nobelovy ceny míru Elieho Wiesela, přilákala do Prahy vrcholné politiky, intelektuály, duchovní vůdce, spisovatele, ekonomy a řadu dalších známých a respektovaných osobností z celého světa. Konferencí Forum 2000 se zúčastnili například Frederik Willem de Klerk, Jeho Svatost Dalajláma, Bill Clinton, George Soros, Wole Soyinka, Jostein Gaarder, Jeffrey Sachs, Immanuel Wallernstein, Šimon Perés, Peter Gabriel, Anna Suchocká a mnoho dalších.

Konference Forum 2000 se zabývaly různými aspekty globalizace s důrazem na duchovní hodnoty a mezikulturní dialog. Věříme, že se během konferencí podařilo vytvořit skutečně nezávislý a respektovaný prostor pro diskusi o základních problémech civilizace na prahu nového milénia.

Konference měla podobu čtyř workshopů zaměřených vždy na jedno klíčové téma debaty o globalizaci. V rámci setkání proběhla také řada doprovodných akcí organizovaných ve spolupráci s partnerskými organizacemi Nadace Forum 2000.


Několik fotografií ze 6. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě