Hledání Globalního konsenzu

6. konference Forum 2000

Program


Program konference

Přehledný program

Dokumenty


Konferenční přehled

Tento dokument obsahuje téma, záznam projevu u příležitosti slavnostního zahájení konference, shrnutí jednotlivých workshopů a přehled doprovodných akcí konference 2002