Svoboda a odpovědnost

11. konference Forum 2000

Svoboda a odpovědnost

11. konference Forum 2000
7. až 9. října 2007, Praha

Ve dnech 7. až 9. října 2007 proběhla v Praze již tradičně pod záštitou Václava Havla jedenáctá výroční konference Forum 2000. Její hlavní téma bylo svoboda a odpovědnost. Různé aspekty tohoto tématu byly diskutovány ve čtyřech tematických panelech věnovaných svobodě a odpovědnostiv politice, mezinárodním právu, médiích a podnikání.

Konference trvala tři dny. Slavnostní zahájení proběhlo v neděli 7. října večer v prostorách Pražské křižovatky (odsvěcený kostel sv. Anny na Starém Městě). Pracovní část se na druhý den přesunula do Paláce Žofín, kde probíhala formou plenárního zasedání rozděleného do čtyř panelů.

V úterý 9. října se konala na Žofíně diskuze mezi významnými filozofy a představiteli různých náboženství v rámci každoročního projektu Fora 2000 Mezináboženský dialog. Téma kulatého stolu bylo Svoboda a odpovědnost z mezináboženského pohledu. Účastníci se také zabývali proměnami vztahu mezi „náboženským“ a „světským“ ve veřejné sféře dnešního světa. Nehrozí „kulturní válka“ mezi náboženským radikalismem a radikalismem sekulárním? Jak se v posledních letech proměňuje vztah mezi náboženstvím a politikou? Na co bychom měli být v budoucnu připraveni? Po skončení diskuse následovala v kostele sv. Salvátora mezináboženská meditace.

V průběhu konference se současně konala řada doprovodných akcí – kulaté stoly, semináře, workshopy a výstavy. Mezi nimi i kulaté stoly s tématy: Mládež a radikalizace menšin v globálních městech a Ochrana vodních zdrojů na Středním východě – politika a alternativy financování.


Několik fotografií z 11. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě