Občanská společnost v globalizaci

8. konference Forum 2000

Občanská společnost v globalizaci

8. konference Forum 2000
17. – 19. října 2004, Praha

Nadace Forum 2000 a prezident republiky Václav Havel zahájili v roce 2002 nový projekt Mosty přes globální propasti, který sestává z cyklu konferencí, diskusních kulatých stolů a dalších doprovodných akcí. 
Cílem těchto setkání je přivést k jednomu stolu zástupce odlišných názorových proudů, aby společně diskutovali o aktuálních globálních tématech a pokusili se v neutrálním prostředí hledat řešení problémů, které proces globalizace doprovází. 
Hlavní akcí Mostů v roce 2002 bylo společné setkání vrcholných představitelů institucí globální ekonomiky a nadnárodních korporací na straně jedné a jejich kritiků, kteří jsou respektovanými osobnostmi globální občanské společnosti na straně druhé. Tato konference proběhla ve dnech 18. až 20. října v Obecním domě v Praze. Jak je ostatně patrné z výstupů z konference, její účastníci se shodli na potřebě zásadní reformy pravidel globální ekonomiky. 
Projekt zahrnuje také další setkání, jako byla například diskuse představitelů světových náboženství v Míčovně Pražského hradu, konaná 3.července 2002 pod názvem "Role a odpovědnost náboženství v současném světě". V předvečer pražského summitu NATO se 14. listopadu 2002 v rámci projektu Mosty přes globální propasti uskutečnilo také setkání představitelů a zastánců této organizace s jejími kritiky. 
Mosty navazují na tradici konferencí Forum 2000, které se konaly v Praze v letech 1997 až 2001, a setkání "Praha – Dialogi Locus", které proběhlo v předvečer zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000. Tato setkání, probíhající z podnětu prezidenta Václava Havla, filantropa Yohei Sasakawy a nositele Nobelovy ceny míru Elieho Wiesela, přilákala do Prahy vrcholné politiky, intelektuály, duchovní vůdce, spisovatele, ekonomy a řadu dalších známých a respektovaných osobností z celého světa. Konferencí Forum 2000 se zúčastnili například Frederik Willem de Klerk, Jeho Svatost Dalajláma, Bill Clinton, George Soros, Wole Soyinka, Jostein Gaarder, Jeffrey Sachs, Immanuel Wallerstein, Šimon Perés, Peter Gabriel, Hanna Suchocká a mnoho dalších. 
Konference Forum 2000 se zabývaly různými aspekty globalizace s důrazem na duchovní hodnoty a mezikulturní dialog. Věříme, že se během konferencí podařilo vytvořit skutečně nezávislý a respektovaný prostor pro diskusi o základních problémech civilizace na prahu nového milénia. Jádro projektu Mosty, který je jejich pokračováním, se dá vymezit jako hledání globálního konsenzu formou dialogu na různých úrovních a o řadě témat současného světa. 
Forum 2000: Mosty přes globální propasti je dlouhodobým projektem, který bude pokračovat konferencí s názvem Občanská společnost v globalizaci konanou pod záštitou Václava Havla v Praze ve dnech 17.-19. října 2004. 
Konference má podobu workshopů, zaměřených na jednotlivá klíčová témata v rámci debaty o globalizaci a jejich účastníci společně formulují konkrétní výstupy a odpovědi na položené otázky. Konference v roce 2004 chce navázat na konsenzus dosažený v minulém roce a také otevřít další důležitá témata.


Několik fotografií z 8. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě