Recovering the Promise of 1989

23. konference Forum 2000

Recovering the Promise of 1989

23. konference Forum 2000
13. – 15. října 2019

Před třiceti lety byl svět plný naděje, že konečně převládne demokracie, svoboda a globální řád založený na míru a odpovědnosti. V přelomovém roce 1989 se lidé sjednotili proti vládám, které porušovaly lidská práva, a dostatečně nerespektovaly právní stát. Protesty v Pekingu, Berlíně nebo Praze se konaly ve stejnou dobu jako probíhající nebo blížící se demokratické změny v Chile, Nikaragui, Jižní Africe a jinde. Občané na celém světě žádali o větší svobodu a demokracii a doufali ve spravedlivou společnost. Západní demokracie sloužily jako model, ke kterému mnozí vzhlíželi.

Od té doby se duch svobody a občanské odpovědnosti potýká s mnoha obtížnými testy jak v nových, tak i etablovaných demokraciích, a dnes se zřejmě nacházíme v jednom z nejnáročnějších okamžiků pro liberální demokracii. Neschopnost politických vůdců čelit klimatickým změnám, rostoucí propast mezi vítězi a poraženými v důsledku globalizace, politický systém, který mnozí považují za příliš byrokratický a který nereaguje na potřeby lidí, dopad nových technologií a další významné trendy, které voliče nutí k volbě nevyzkoušených nebo dokonce populistických vůdců.

Cílem říjnového setkání bylo analyzovat tyto výzvy a hledat způsoby, jak obnovit ducha odpovědnosti a posílit demokracii. Rovněž se zaměřilo na způsoby, jimiž tyto vnitřní nejistoty demokratického „Západu“ a současný vzestup Číny, Indie a dalších aktérů přetváří svět a jak tyto trendy ovlivní naši společnou globální budoucnost v příštích 30 letech.


5 Big Ideas of the 23rd Forum 2000 ConferenceNěkolik fotografií z minulých ročníků


Sociální sítě

Aktuální informace a online reportáž z průběhu celé konference bylo možné sledovat na sociálních sítích. Budeme rádi, budete-li s námi sdílet své dojmy a názory.


Partneři konference

Hlavní partneři
Partneři
Oficiální dopravce
Hlavní mediální partner
Mediální partneři
Významný dárce

Jan Barta

Podporovatelé