Recovering the Promise of 1989

23. konference Forum 2000

Program a dokumenty


23. konference Forum 2000
13. – 15. října 2019

23. konference se odehrála 13. až 15. října 2019 pod názvem „Recovering the Promise of 1989“ a uvítala široké spektrum význačných osobností z různých oblastí – politiky, filosofy, spisovatele, aktivisty a disidenty, politické vědce, podnikatele nebo umělce. Diskuse se zabývaly výzvami dnešního světa a hledáním možností, jak obnovit ducha odpovědnosti a posílit demokracii. Rovněž se zaměřila na způsoby, jimiž vnitřní nejistoty demokratického „Západu“ a současný vzestup Číny, Indie a dalších aktérů přetváří svět a jak tyto trendy ovlivní naši společnou globální budoucnost v příštích 30 letech. Konference se zúčastnili také zástupci mladé generace, kteří se podělili o názory na tyto výzvy a diskutovali způsoby jak obnovit důvěru v demokracii.


Kompletní program je dostupný pouze v angličtině.
(Pracovním jazykem konference je angličtina.)