Otevřenost a fundamentalismus v 21. století

12. konference Forum 2000

Otevřenost a fundamentalismus v 21. století

12. ročník konference Forum 2000
12. – 14. října 2008, Praha

Slavnostní zahájení konference se konalo 12. října 2008 v prostorách Pražské křižovatky.

Pracovní část konference (13. – 14. října) se zabývala například následujícími tématy:

  • Víra a různé druhy fanatismu
  • Mocní a bezmocní
  • Modernita bez demokracie
  • Pluralita kultur a demokracie: Nekonfliktní/konfliktní vztahy
  • Vzestup nových ekonomických mocností a jejich dopad na tradiční západní ekonomiky
  • „Když jsme ještě vyráběli věci…”: Zamyšlení nad ekonomickou budoucností Evropy a Severní Ameriky
  • Internacionalizace českých firem: výzvy a příležitosti
  • Mezináboženský dialog I: Kořeny náboženského extremismu
  • Mezináboženský dialog II: Otevřenost a dialog

Kromě plenárních zasedání se v rámci konference konala řada doprovodných akcí. 

Konference se zúčastnilo sedm desítek delegátů z celého světa. Především to byli bývalé i současné hlavy států, náboženské, duchovní i kulturní vůdčí osobnosti, ředitelé mezinárodních institucí, významní spisovatelé a myslitelé, zástupci médií, představitelé nadnárodních společností, analytici a diplomaté. Vedle delegátů přivítali organizátoři konference kolem 3000 pozorovatelů z řad vědců, studentů, vládních úředníků, zástupců českého a středoevropského ekonomického prostředí, politiků, médií a zainteresované veřejnosti. 


Několik fotografií z 12. konference Forum 2000

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


Sociální sítě