Mezináboženský dialog

Mezináboženský dialog a multi-religiózní shromáždění jsou nedílnou a stálou částí Fora 2000, které vrcholí každý rok v rámci konference Forum 2000. V otevřeném dialogu účastníci usilují o zlepšení kolektivního porozumění globálním otázkám, zkoumají současnou roli náboženství a hledají cesty ke zvýšení vzájemné spolupráce a porozumění.

V roce 2001 Václav Havel vyzval k prohlubování současných pokusů o spolupráci zástupců světových náboženství s těmi, kteří činí rozhodnutí v oblasti politiky, ekonomie a vědy. Projekt Mezináboženský dialog odpovídá na tuto výzvu a poskytuje platformu pro dialog sekulárního humanismu se světovými duchovními tradicemi.

Hlavní cíle projektu Mezináboženský dialog zahrnují: podporování dialogu mezi náboženskými vůdci a zástupci politiky a vědy, a organizaci mezinárodních workshopů na různá mezináboženská témata.


Minulé ročníky

2010
Mezináboženský dialog 2010
11. října 2010 - 12. října 2010
2009
Mezináboženský dialog 2009
09. října 2009 - 09. října 2009
2007
Mezináboženský dialog 2007
09. října 2007 - 10. října 2007
2006
Mezináboženský dialog 2006
03. července 2006 - 04. července 2006
2004
Mezináboženský dialog 2004
03. července 2004 - 04. července 2004
2003
Mezináboženský dialog 2003
03. července 2003 - 04. července 2003
2002
Mezináboženský dialog 2002
03. července 2002 - 04. července 2002
2001
Mezináboženský dialog 2001
16. října 2001 - 17. října 2001
2000
Mezináboženský dialog 2000
17. října 2000 - 18. října 2000
1999
Mezináboženský dialog 1999
12. října 1999 - 13. října 1999
1998
Mezináboženský dialog 1998
12. října 1998 - 13. října 1998
1997
Mezináboženský dialog 1997
05. září 1997 - 06. září 1997