Mezináboženský dialog 2003

O projektu

Setkání zástupců světových náboženství

Žijeme ve světě procházejícím radikální sociokulturní proměnou, kterou nazýváme globalizace. Typickým projevem globalizace je prorůstání a propojení různých národů, ras, kultur a náboženství, včetně těch, které dosud žily relativně odděleně. Toto srůstání pochopitelně není a nebude idylické, může vyústit v řadu konfliktů - dokonce i planetárního rozsahu.

V tomto novém civilizačním kontextu plní náboženství nové a velmi důležité sociální role. V procesu globalizace totiž řada velkých sociálních celků cítí obavu ze ztráty své identity a právě náboženství se mnohdy stává hlavním výrazem této identity a nástrojem zápasu za její uchování. Jsme mnohdy svědky toho, že pocity frustrace a křivdy, které v devatenáctém a dvacátém století nalezly výraz v jazyce národnostní, rasové a třídní nenávisti, nyní nacházejí výraz v jazyce náboženské nenávisti.

Zatímco v době modernizace a sekularizace se Západu zdálo, že celý svět bude následovat jeho model ústupu náboženství z veřejného prostoru, jsme v naší době celosvětově svědky radikálního nástupu náboženství do politiky. Na zneužívání náboženských idejí a symbolů k podněcování skupinové nenávisti reagují snahy mnoha osobností i skupin, kteří inspirováni svými náboženskými tradicemi se snaží o přátelský dialog příslušníků různých náboženství a kultur. Skutečnost, že náboženství se mohou stát třaskavinami v mezinárodních konfliktech nebo mosty při překonávání „globálních propastí“ je snad dostatečný důvod, proč můžeme vidět v mezináboženském dialogu jeden z nejdůležitějších úkolů naší doby…

Účastníci kulatého stolu se věnovali následujícím otázkám:

  • Je žádoucí a možné striktně oddělovat náboženství a politiku, jak se o to snaží liberalismus a sekularismus v posledních stoletích na Západě?
  • Musí spojení náboženství a politiky nutně vést k neblahým koncům, nebo se otvírají i možnosti plodné spolupráce?
  • Co je možné udělat proto, aby mezináboženský dialog se nestal salónní záležitostí určitých úzkých vrstev, nýbrž aby skutečně ovlivňoval tvářnost našeho světa?
  • Na jaké úrovni a v jakých oblastech by měl tento dialog dnes především probíhat?
  • Jaké zábrany mu stojí v cestě a jak je možné je překonat?


Letošní diskusní setkání navazuje na diskusi „Role a odpovědnost náboženství v dnešním světě“ (3. července 2002) a Multireligiózní shromáždění ve Svatovítské katedrále v letech 1997 – 2001.


Přepis


Fotogalerie


Minulé ročníky

2010
Mezináboženský dialog 2010
11. října 2010 - 12. října 2010
2009
Mezináboženský dialog 2009
09. října 2009 - 09. října 2009
2007
Mezináboženský dialog 2007
09. října 2007 - 10. října 2007
2006
Mezináboženský dialog 2006
03. července 2006 - 04. července 2006
2004
Mezináboženský dialog 2004
03. července 2004 - 04. července 2004
2002
Mezináboženský dialog 2002
03. července 2002 - 04. července 2002
2001
Mezináboženský dialog 2001
16. října 2001 - 17. října 2001
2000
Mezináboženský dialog 2000
17. října 2000 - 18. října 2000
1999
Mezináboženský dialog 1999
12. října 1999 - 13. října 1999
1998
Mezináboženský dialog 1998
12. října 1998 - 13. října 1998
1997
Mezináboženský dialog 1997
05. září 1997 - 06. září 1997