Mezináboženský dialog 2002

Role a zodpovědnost náboženství v dnešním světě

Míčovna Pražského hradu, 3. červenec 2002, 10.00 - 13.30 hod.

Nadace Forum 2000 a prezident Václav Havel přicházejí s projektem "Mosty přes globální propasti" (Mosty). Projekt vychází z tradice konferencí Forum 2000, které se v Praze odehrály v letech 1997-2001. Jejím cílem je podpora porozumění a poskytnutí prostoru pro dialog mezi různými aktéry v globalizované společnosti.

Důležitou součástí konferencí Forum 2000 byla multireligiózní shromáždění konaná v Katedrále Svatého Víta, která zdůrazňovala zodpovědnost náboženství v dnešním světě. Během posledního setkání v roce 2001 vyzval prezident Havel ve svém "Poselství představitelům světových náboženství" k vytvoření velké duchovní koalice, na kterou jsme navázali kulatým stolem "Role a odpovědnost náboženství v dnešním světě". Diskuse se zúčastnili prezident Václav Havel J.S. Dalajláma, šejk Mohammed Mohammed Ali, J.C. Kakuhan Enami, český zemský rabín Efraim Karol Sidon, švédský duchovní Hans Ucko a - jako moderátor - Tomáš Halík.

Účastníci kulatého stolu se věnovali následujícím otázkám:

  • Nakolik současný proces globalizace ovlivňuje a mění vztah mezi náboženstvími? Co by se mělo stát základem pro vztah náboženství v dnešním světě?
  • Jak lze snížit rizika zneužití náboženských idejí a symbolů k eskalaci konfliktů v současném světě?
  • Jaké jsou pozitivní příklady spolupráce mezi věřícími různých náboženství a jak na ně lze navázat v budoucnosti?

Můžeme od představitelů světových náboženství očekávat konsensus při formulaci základních etických hodnot? Může spolupráce představitelů náboženství přispět k prosazování "morálního minima" do dokumentů mezinárodních organizací a mezinárodního práva


Přepis


Fotogalerie


Minulé ročníky

2010
Mezináboženský dialog 2010
11. října 2010 - 12. října 2010
2009
Mezináboženský dialog 2009
09. října 2009 - 09. října 2009
2007
Mezináboženský dialog 2007
09. října 2007 - 10. října 2007
2006
Mezináboženský dialog 2006
03. července 2006 - 04. července 2006
2004
Mezináboženský dialog 2004
03. července 2004 - 04. července 2004
2003
Mezináboženský dialog 2003
03. července 2003 - 04. července 2003
2001
Mezináboženský dialog 2001
16. října 2001 - 17. října 2001
2000
Mezináboženský dialog 2000
17. října 2000 - 18. října 2000
1999
Mezináboženský dialog 1999
12. října 1999 - 13. října 1999
1998
Mezináboženský dialog 1998
12. října 1998 - 13. října 1998
1997
Mezináboženský dialog 1997
05. září 1997 - 06. září 1997