Mezináboženský dialog 2004

1. Náboženství a politika

 • Platí nadále Západem formulovaný koncept oddělení náboženství od politiky, náboženských institucí od státu?
 • Je vstup náboženství do politické oblasti na konci 20. století globálním jevem a jaké jsou jeho příčiny?
 • Jaký vývoj lze očekávat ve vzájemném vztahu náboženství a politiky v různých částech světa?
 • Jaká je souvislost mezi náboženstvím a nacionalismem, náboženstvím a mocí, náboženstvím a násilím? Jaký je současný postoj náboženství k podobným projevům nesnášenlivosti?
 • Existují také pozitivní zkušenosti ze spolupráce politiky a náboženství? Pokud ano, v čem mohou být inspirativní v dnešní společnosti?

Přepis

K dispozici pouze v anglickém jazyce


2. Místo náboženství v sekulární společnosti

 • Jaké místo má mít náboženství a jeho symboly ve "veřejném prostoru" moderní pluralitní společnosti?
 • Kde jsou hranice laicity jako společenského postoje a kdy se stává ideologií nahrazující náboženství?
 • Jak lze zajistit při rostoucí náboženské a kulturní pluralitě dnešního Západu svobodu a rovnou šanci pro všechny?
 • Do jaké míry může společnost, stát či komunita zasahovat do osobní volby jedince ve vztahu k náboženské kultuře a jejím praktickým projevům? A lze vůbec právně vymezit tento vztah?

Přepis

K dispozici pouze v anglickém jazyce


3. Islám a Západ

 • Jaké jsou koncepce tolerance na obou stranách? Jak překonávat vzájemné předsudky mezi Islámem a Západní civilizací? Jak překonávat vzájemné předsudky mezi Islámem a zbytkem náboženského světa?
 • Je vztah Islámu a Západu problémem spíše náboženským či kulturním?
 • Kdo mohou být věrohodnými nositeli dialogu mezi oběma stranami? Jaké mohou být mechanismy přenosu dialogu na principech tolerance do roviny jedince a komunity na obou stranách? Mohly by rozdíly mezi Islámem a Západem být nahrazeny nějakou "společnou platformou tolerance"?
 • Jaké šance má "abrahamovská ekumena" tří monoteistických náboženství?
 • Jaké mohou být styčné body islámu a ostatních velkých náboženství? Může například mystický náboženský prožitek představovat jeden z těchto bodů?

Přepis

K dispozici pouze v anglickém jazyce


Fotogalerie


Minulé ročníky

2010
Mezináboženský dialog 2010
11. října 2010 - 12. října 2010
2009
Mezináboženský dialog 2009
09. října 2009 - 09. října 2009
2007
Mezináboženský dialog 2007
09. října 2007 - 10. října 2007
2006
Mezináboženský dialog 2006
03. července 2006 - 04. července 2006
2003
Mezináboženský dialog 2003
03. července 2003 - 04. července 2003
2002
Mezináboženský dialog 2002
03. července 2002 - 04. července 2002
2001
Mezináboženský dialog 2001
16. října 2001 - 17. října 2001
2000
Mezináboženský dialog 2000
17. října 2000 - 18. října 2000
1999
Mezináboženský dialog 1999
12. října 1999 - 13. října 1999
1998
Mezináboženský dialog 1998
12. října 1998 - 13. října 1998
1997
Mezináboženský dialog 1997
05. září 1997 - 06. září 1997