Mezináboženský dialog 2009

O projektu


Tento rok se mezináboženský program konference Fórum 2000 zaměří na důležitou otázku vztahu náboženství a demokracie. Moderní koncept demokracie vyrostl, mimo jiné, na základech západního náboženského myšlení. Náboženství za základ demokracie považovala celá řada významných teoretiků demokracie (od Tocquevilla až po Böckenferda). K pokojnému přechodu od diktatury k demokracii a občanské společnosti přispěly významnou měrou ve 20. století na mnoha místech světa (od Filipín po Polsko) náboženská společenství. Na druhé straně slouží dnes v jiných místech světa náboženské symboly a rétorika k útokům na demokracii a její klíčový koncept svobody. Panelisté se budou snažit odpovědět na následující otázky:

  • Jaký je skutečný vztah náboženství a demokracie?
  • Jak je koncept demokracie slučitelný s velkými světovými náboženstvími?
  • Jsou současné demokratické společnosti vhodnou biosférou pro náboženství, anebo pro ně představují spíše rizikové prostředí? 
  • Co mají demokratické státy očekávat od náboženství, od jejich vůdců a od náboženských společenství? 
  • Je koncept „oddělení politiky od náboženství" stále platný a oboustranně výhodný, anebo jej bude nutné do budoucna přehodnotit a nahradit jiným modelem?
     

Každoroční setkaní organizované ve spolupráci s pražskou akademickou farností bude mít formu debaty na téma mezináboženského dialogu. Budou diskutovány jeho formy a problémy v různých částech světa.


Minulé ročníky

2010
Mezináboženský dialog 2010
11. října 2010 - 12. října 2010
2007
Mezináboženský dialog 2007
09. října 2007 - 10. října 2007
2006
Mezináboženský dialog 2006
03. července 2006 - 04. července 2006
2004
Mezináboženský dialog 2004
03. července 2004 - 04. července 2004
2003
Mezináboženský dialog 2003
03. července 2003 - 04. července 2003
2002
Mezináboženský dialog 2002
03. července 2002 - 04. července 2002
2001
Mezináboženský dialog 2001
16. října 2001 - 17. října 2001
2000
Mezináboženský dialog 2000
17. října 2000 - 18. října 2000
1999
Mezináboženský dialog 1999
12. října 1999 - 13. října 1999
1998
Mezináboženský dialog 1998
12. října 1998 - 13. října 1998
1997
Mezináboženský dialog 1997
05. září 1997 - 06. září 1997