Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (“Koalice”) je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží se předcházet oslabování demokratických režimů zevnitř. Koalice usiluje o upevnění základních principů demokracie, bojuje proti jejím autoritářským oponentům a vyjadřuje solidaritu statečným lidem, kteří vedou zápas o svobodu v nedemokratických zemích po celém světě.

Zakládajícím dokumentem Koalice je Pražská výzva, vydaná v Praze dne 26. května 2017. Mezi členy Koalice patří například držitelka Nobelovy ceny Světlana Alexievič, politolog a filosof Francis Fukuyama, ruský šachový velmistr a politický aktivista Garry Kasparov, francouzský filosof Bernard-Hénri Levy, studentský lídr Nathan Law z Hong Kongu, žurnalistka a spisovatelka Anne Applebaum, politolog Ivan Krastev, mládežnická aktivistka Rosa María Payá nebo herec a lidskoprávní aktivista Richard Gere.

Koalice svou činnost oficiálně zahájila v Praze dne 10. října 2017 v rámci mezinárodní konference Forum 2000

Konkrétní cíle projektu:

  • Sloužit jako morální a intelektuální katalyzátor pro oživení a posílení myšlenky demokracie.
  • Poskytnout interaktivní prostor pro sdílení nápadů o tom, jak přistoupit k novým výzvám, jimž demokracie čelí. Jedná se například o stagnující životní úroveň u řady občanů, odpor k vzrůstající migraci, nárůst desinformací v éře sociálních sítí nebo oslabování podpory liberální demokracie.
  • Zlepšovat veřejné povědomí a vzdělávat veřejnost, studenty a občanskou společnost.

Setkání 2021

V rámci konference Forum 2000 se sešlo více než 50 členů ICDR, aby projednali současný stav a budoucí vývoj projektu. Jednalo se o první plenární zasedání ICDR, které se kvůli koronavirové pandemii konalo v hybridním režimu, přičemž řada účastníků se k zasedání připojila online. Zasedání se zaměřilo na téma "Možné postupy a efektivní modely spolupráce demokracií" a nastínilo hlavní zaměření ICDR a konkrétní prioritní oblasti pro nadcházející období.


Fotogalerie

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu na konferenci Forum 2000