Ochrana demokracie v souvislosti s čínskou výzvou

Úvod

Čínský komunistický režim představuje globální problém. Kombinací koncentrace politické a ekonomické moci a využití svého technologického náskoku Čína ovlivňuje geopolitické a společenské uspořádaní a zároveň podkopává tradiční pojetí lidských práv ve snaze nahradit jej vlastním pokřiveným přístupem. Čelí vážným obviněním z porušování lidských práv, včetně kulturní genocidy, využívání nucených prací, masového zadržování muslimského obyvatelstva v Sin-ťiangu a zneužívání zákona o národní bezpečnosti k erozi posledních zbytků svobody v Hongkongu. 

Vůči Tchaj-wanu vysílá režim nepřípustné signály prostřednictvím vojenských hrozeb. Kromě toho je všudypřítomný autoritářský tlak komunistického státu na Tchaj-wan ztělesněn častými protestními prohlášeními čínské vlády, včetně varování státům, které s Tchaj-wanem navážou přátelské vztahy, a dále rozsáhlou dezinformační kampaní na internetu.

To vše dohromady podkopává křehké základy demokracie a lidských práv v regionu východní Asie a vzhledem ke globalizaci má negativní dopad na tyto hodnoty po celém světě. Projekt se zabývá výše uvedenými výzvami, které Čína ve vztahu k demokracii a lidským právům vyvolává, a usiluje o posílení demokracie a lidských práv v regionu východní Asie.

Projekt navazuje na činnost Informačního centra pro demokracii a lidská práva v Číně.

Obecnými cíli projektu je zprostředkování objektivních informací o Číně a obrana demokracie před subverzivním vlivem ČKS. K jejich dosažení Forum 2000 organizuje jednotlivé aktivity, zejména panelové diskuse, obvykle konané v rámci každoroční konference Forum 2000. Tím je naplněn požadavek na mezinárodní spolupráci v této oblasti a zároveň je problematika zasazena do globálního rámce při současném propojení odborníků na dané téma s mezinárodní sítí demokratů. Otázka Číny a jejího vlivu je také pravidelně zařazována do našeho podcastu o demokracii a lidských právech #Forum2000online. Čínská problematika je rovněž průběžně monitorována Mezinárodní koalicí pro demokratickou obnovu a její pracovní skupinou pro Čínu.

Tématu digitální hrozby pro liberální demokracii, mimo jiné ze strany Číny, se věnovala diskuse s názvem Facing the Authoritarian Techno-Challenge v rámci 25. konference Forum 2000.

Dále si poslechněte rozhovor (z 29. dubna 2021) se Xiao Qiangem, profesorem na UC Berkeley School of Information a zakladatelem China Digital Times na téma digitálního autoritářství v Číně, který byl natočen v rámci #Forum2000online Chat.


Fotogalerie