Demokratická solidarita 2016

Demokracie a občanství v Latinské Americe

Konferenci pořádá Nadace Forum 2000 a Ariasova nadace pro mír a lidský pokrok

25. – 26. února 2016, San José, Kostarika

Demokracie v Latinské Americe prochází vlnou změn. Ve Venezuele zvítězila po 17 letech autoritářské vlády v parlamentních volbách opozice, v Argentině překvapivě ukončil období kirchnerismu opoziční prezidentský kandidát Mauricio Macri. Brazílie prochází hlubokou vládní krizí, zmírňující se napětí ve vztazích mezi Kubou a Spojenými státy s sebou nese nové výzvy a příležitosti, ale i nespokojenost a obavy.

Forum 2000 a Ariasova nadace pozvaly do San José významné osobnosti, jako nositele Nobelovy ceny míru Oscara Ariase či bývalého premiéra Felipe Gonzáleze, jednoho z hlavních strůjců přechodu Španělska k demokracii, k diskuzi o tom, co latinskoamerickou demokracii v nadcházejícím období čeká. Mohou být probíhající změny součástí širší politické proměny regionu? Jaké příležitosti a rizika aktuální vývoj přináší pro budoucnost demokracie? Jakou roli hrají – a mohou hrát – v těchto změnách občané latinskoamerických zemí? Pozvání přijali i významný mexický politik a diplomat Jorge Castañeda, bývalý generální tajemník úřadu prezidenta Chilské republiky John Biehl del Río či bolivijský exprezident Jorge Quiroga Ramírez.

Delegáti

Fotogalerie

Prohlášení

Prohlášení CZ/ES

Video


Demokratická solidarita na Konferenci 2016

Ve dnech 16. až 19. října 2016 se v Praze konala výroční 20. konference Forum 2000 s názvem Odvaha převzít odpovědnost. Stejně jako v minulých letech, i letos aktivity Demokratické solidarity a téma demokracie a lidských práv v Latinské Americe tvořily důležitou součástí jejího programu.

Bylo možno navštívit pět tematických panelů. V první diskusi bývalý prezident Kostariky a laureát Nobelovy ceny Oscar Arias Sánchez spolu s šesti mladými demokraty z různých zemí Latinské Ameriky otevřeli téma role mladé generace v budoucím vývoji demokracie v regionu. Panel s názvem „Latin America: Two Generations, one Vision?“ byl organizován ve spolupráci s CASLA Institute.

V rámci panelu Cuba: What Are the Results of the US and EU Policies? byly analyzovány důsledky nedávno podepsaných mezinárodních dohod mezi Kubou a USA a Evropskou unií.

Další diskuze s názvem Populism, Caudillism, and Other Challenges to Democracy in Latin America pořádaná ve spolupráci s chilskou Fundación para el Progreso a moderovaná bývalým předsedou Rady bezpečnosti OSN Diegem Arriou se zaměřila na populistické tendence v latinskoamerickém kontextu.

Odkaz Václava Havla a vliv jeho myšlenek na latinskoamerické demokraty byly tématem dalšího panelu The Influence of Václav Havel in Latin America.

Poslední panelová diskuze Venezuela: Country on the Brink se věnovala současné politické a humanitární krizi ve Venezuele. Debata byla uvedena projekcí krátkometrážního filmu The Tomb režisérky Marie Eugenie Morón Iglesias vyprávějící příběh politických vězňů držených a mučených v sídle tajné služby ve venezuelském Caracasu.

Panelisté konference Forum 2000 Jeho Svatost Dalajláma a Tamara Sujú vyjádřili solidaritu s Leopoldem Lópezem, vězněným lídrem venezuelské opozice.
Panelisté konference Forum 2000 Jeho Svatost Dalajláma a Tamara Sujú vyjádřili solidaritu s Leopoldem Lópezem, vězněným lídrem venezuelské opozice.

Mimo to měli aktivisté a disidenti z Latinské Ameriky možnost zúčastnit se do španělštiny tlumočeného Communication Security Workshopu pořádaného ve spolupráci s Nadačním fondem Avast. Účastníkům bylo představeno několik případových studií a praktických rad, jak se vyhnout se bezpečnostním hrozbám.

V neposlední řadě se uskutečnil v pořadí již čtvrtý workshop Demokratické solidarity, tentokrát na téma Latin America: Leadership in the Times of Transition. Do diskuse o úskalích a nezbytných krocích, které budou muset být v rámci budoucí demokratické tranzice učiněny, byli přizváni tři experti z oboru. Výstupem setkání byl jako již tradičně soubor doporučení. Na workshop navázala organizační schůzka členů a podporovatelů Demokratické solidarity, která se věnovala budoucímu vývoji projektu. V rámci jednání byl na jaro 2017 naplánován druhý ročník konference Demokratická solidarita.

Výstava: „Odvaha postavit se útlaku“

17. října – 7. listopadu 2016, náměstí Václava Havla

Výstava Odvaha postavit se útlaku pořádaná ve spolupráci s Člověkem v tísni a Zastoupením Evropské komise v ČR byla k vidění od 17. října do 7. listopadu 2016 na náměstí Václava Havla.

Expozice představila 11 kubánských disidentů, kteří byli během takzvaného Černého jara v roce 2003 na Kubě spolu s dalšími 64 politickými oponenty zatčeni a odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody ve výši 6 až 28 let. Díky mezinárodnímu úsilí byli vězni v roce 2010 předčasně propuštěni. Na rozdíl od většiny propuštěných, kteří na nátlak kubánské vlády odešli do exilu, Jorge Olivera Castillo, Martha Beatriz Roque Cabello, Eduardo Díaz Fleitas, Arnaldo Ramos Lauzurique, Oscar Elías Biscet González, Ángel Moya Acosta, Felix Navarro Rodríguez, Iván Hernández Carrillo, José Daniel Ferrer García, Héctor Maseda Gutiérrez a Librado Linares García setrvávají na Kubě a dále se zasazují o demokratické reformy ve své zemi. Na svobodě však zůstávají pouze na základě institutu přerušení výkonu trestu, a tedy až do doby, kdy jim vyprší délka jejich původního trestu, mohou být kdykoliv vráceni zpět do vězení.

Na jaře 2016 krátce před historickou návštěvou Baracka Obamy povolil režim disidentům jednu cestu do zahraničí, kterou část z nich zužitkovala k delším studijním a advokačním aktivitám. Této možnosti využil i básník a novinář Jorge Olivera Castillo, který v rámci jednorázového povolení vycestoval na stáž na Harvard University a navštívil 20. výroční konference Forum 2000, v rámci které slavnostně zahájil výstavu Odvaha postavit se útlaku.

Autory vystavených fotografií jsou Orlando Luis Pardo Laro, Elio Delgado, Yanela Durán, Elio Malísimas, Iris Mariño, Alietser Prats a Julia Piña. 


Minulé ročníky

2023
Demokratická solidarita 2023
01. ledna 2023 - 31. prosince 2023
2022
Democratická solidarita 2022
20. ledna 2022 - 31. prosince 2022
2021
Demokratická solidarita 2021
01. ledna 2021 - 31. prosince 2021
2020
Demokratická solidarita 2020
01. ledna 2020 - 31. prosince 2020
2019
Demokratická solidarita 2019
13. března 2019 - 15. března 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. ledna 2018 - 31. března 2018
2017
Demokratická solidarita 2017
29. března 2017 - 30. března 2017
2015
Demokratická solidarita 2015
01. ledna 2015 - 31. prosince 2015
2014
Demokratická solidarita 2014
01. ledna 2014 - 31. prosince 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. ledna 2013 - 31. prosince 2013