Jorge Quiroga Ramírez

Bývalý prezident

Bolívie

Jorge Quiroga Ramírez je bývalým prezidentem Bolívie, viceprezidentem World Leadership Alliance-Club de Madrid a ředitelem Bolivian Foundation for Democratic Training and Investigation. Jeho práce je zaměřena na vyšetřování a poradenství v otázkách týkajících se politických a vládních otázek. Pracoval jako vyšetřovatel ve Woodrow Wilson International Centre, jehož cílem je informovat a zároveň nalézat řešení problémů a výzev různých národů. Získal bakalářský titul v oboru průmyslové inženýrství z Texas A & M University a dále MBA z St. Edward’s University v Texasu. V roce 1998 mu bylo Světovým ekonomickým fórem uděleno ocenění World Leader of Tomorrow.