John Biehl del Río

Mezinárodní konzultant pro politické záležitosti

Chile

Bývalý generální tajemník Chilské republiky, diplomat a politolog. Svůj profesní život zasvětil politickému a demokratickému rozvoji zemí Latinské Ameriky, účastnil se řady programů v Chile, Hondurasu, Mexiku, Kolumbii, Kostarice a dalších zemích. Působil jako mediátor Organizace amerických států v antikorupčním dialogu pro Honduras. Vystudoval práva na Katolické univerzitě v Chile a jako poradce se podílel na mírových programech v Severním Irsku, Kosovu a v Palestině.