Demokratická solidarita 2020

Demokratická solidarita 2020


Projekt Demokratická solidarita usiluje o vyvolání účinné mezinárodní solidarity s latinskoamerickým regionem za účelem podpory demokracie a jejích hodnot. Iniciativa byla založena v září 2013 na základě dohody podepsané v Praze během 17. výroční konference Forum 2000 „Společnosti v přerodu“. Tvoří ji stabilní síť významných demokratických organizací a jednotlivců z nejrůznějších odvětví, která je připravena v případě potřeby reagovat.

Impuls ke vzniku Demokratické solidarity vzešel od skupiny venezuelských a kubánských opozičních leaderů, lidskoprávních aktivistů a nezávislých novinářů, mezi nimi Yoani Sánchez, Leopolda Lópeze, Tamary Sujú, Enriqua ter Horsta nebo Dagoberta Valdése Hernándeze. Myšlenkou bylo vytvořit místo vhodné pro sdílení zkušeností a další debatu o pokojných a trvale udržitelných demokratických tranzicích a následné konsolidaci demokracie v regionu. Nadace Forum 2000 byla touto skupinou oslovena, aby takový dialog moderovala a zajišťovala logistickou a organizační podporu pojektu.

Dílčí cíle projektu:

  • rozvoj a posílení platformy Demokratické solidarity jako stabilní a silné sítě demokratů.
  • výměna mezinárodních zkušeností, znalostí a osvědčených postupů ohledně tranzic a demokratického rozvoje.
  • zvýšení všeobecné informovanosti a pořádání vzdělávacích aktivit pro veřejnost, studenty a občanskou společnost.

Aktivity projektu se konají jednak v průběhu výročních konferencí Forum 2000 jako součást globální diskuze o demokracii. Demokratická solidarita dále pořádá každoroční konference v Latinské Americe s cílem podpořit regionální solidaritu a umožnit věcnou tolerantní debatu o výzvách tamní demokracie.


Minulé ročníky

2023
Demokratická solidarita 2023
01. ledna 2023 - 31. prosince 2023
2022
Democratická solidarita 2022
20. ledna 2022 - 31. prosince 2022
2021
Demokratická solidarita 2021
01. ledna 2021 - 31. prosince 2021
2019
Demokratická solidarita 2019
13. března 2019 - 15. března 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. ledna 2018 - 31. března 2018
2017
Demokratická solidarita 2017
29. března 2017 - 30. března 2017
2016
Demokratická solidarita 2016
01. ledna 2016 - 31. prosince 2016
2015
Demokratická solidarita 2015
01. ledna 2015 - 31. prosince 2015
2014
Demokratická solidarita 2014
01. ledna 2014 - 31. prosince 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. ledna 2013 - 31. prosince 2013

Solidaridad Democrática 2020


El proyecto de Solidaridad Democrática persigue iniciar una solidaridad internacional efectiva en la región de América Latina para promover la democracia y sus valores. La iniciativa se fundó en Septiembre de 2013, basada en un acuerdo firmado en Praga durante la Diecisieteava Conferencia annual de Forum 2000, “Sociedades en Transición”. Desarrolla una red estable, formada por un grupo de organizaciones democráticas de alto nivel y personas de diferentes campos, capaces de responder pronptamente si es necesario.

La idea de Solidaridad Democrática surgió de un grupo de líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas independientes de Venezuela y Cuba, entre ellos, Yoani Sánchez, Leopoldo López, Tamara Sujú, Enrique ter Horst o Dagoberto Valdés Hernández. Su idea fue crear un ambiente favorecedor para compartir experiencias y fomentar un dialogo sobre transiciones democráticas pacíficas y sostenibles y la consiguiente consolidación de la democracia en la región. Para moderar y facilitar dicho diálogo, y en aras de coordinar logísticamente y ofrecer apoyo organizacional, dicho grupo invitó a la Fundación Forum 2000 a apoyar el proyecto.

Los objetivos específicos del proyecto son:

  • Desarrollar y fortalecer la plataforma de Solidaridad Democrática como una red de demócratas fuerte y estable.
  • Intercambiar conocimiento y mejores prácticas en relación con la experiencia internacional en transiciones y desarrollo democrático.
  • To Crear mayor conciencia publica y llevar a cabo actividades para el público, estudiantes y sociedad civil.

Las actividades del proyecto tienen lugar como parte de las conferencias anuales de Forum 2000 en el marco del debate global sobre la democracia. Solidaridad Democrática tambien organiza conferencias anuales en la región de América Latina con el propósito de fomentar la solidaridad regional y habilitando un debate tolerante y significativo sobre los desafíos de la democracia.


Años pasados

2023
Demokratická solidarita 2023
01. ledna 2023 - 31. prosince 2023
2022
Democratická solidarita 2022
20. ledna 2022 - 31. prosince 2022
2021
Demokratická solidarita 2021
01. ledna 2021 - 31. prosince 2021
2019
Demokratická solidarita 2019
13. března 2019 - 15. března 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. ledna 2018 - 31. března 2018
2017
Demokratická solidarita 2017
29. března 2017 - 30. března 2017
2016
Demokratická solidarita 2016
01. ledna 2016 - 31. prosince 2016
2015
Demokratická solidarita 2015
01. ledna 2015 - 31. prosince 2015
2014
Demokratická solidarita 2014
01. ledna 2014 - 31. prosince 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. ledna 2013 - 31. prosince 2013