Demokratická solidarita 2014

Výstava Odpor bez cenzury

3. června – 19. července 2014, Praha
 
Nadace Forum 2000 a Langhans – Centrum Člověka v tísni vás zvou na výstavu s názvem „Odpor bez cenzury“, která se koná od 3. června do 19. července 2014 v Centru Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1. Centrum je otevřeno od pondělí do soboty, 10.00–20.00.
 
Expozice je věnována současným protestům ve Venezuele a přibližuje události z pohledu studentů a fotografů, kteří se aktivně účastní demonstrací po celé zemi. Nepokoje, které začaly v polovině února 2014, si dosud vyžádaly desítky obětí a tisíce lidí byly zadrženy. Jediným necenzurovaným prostředkem komunikace jsou nyní pro demonstranty ve Venezuele sociální sítě. Výstava se proto zaměřuje právě na tento aspekt a prostřednictvím fotografií zachycuje pohledy jednotlivých protestujících na dění v zemi.  
 
Autory vystavovaných fotografií jsou Carlos Becerra, Enmanuel Cardozo, Elyxandro Cegarra, Diógenes Colina, Juan Manuel Hernández, Mariah Corina Redondo, Emmanuel Rodríguez, Luis Rodríguez a Sebastián Sánchez.
 
Doprovodný program výstavy zahrnoval krátké dokumentární filmy z protestů a komentované prohlídky během každoroční Pražské muzejní noci, která se konala 14. června 2014.

Zahájení výstavy

Fotogalerie


Demokratické fórum mezinárodních vztahů a lidských práv

28. ledna, Havana 
 
Demokratická solidarita podpořila druhé Demokratické fórum mezinárodních vztahů a lidských práv, které se mělo konat 28. ledna 2014 v Havaně za podpory Centra pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky (CADAL) a místních občanských organizací.
 
Toto setkání mělo projednávat neslučitelnost politického režimu na Kubě se Zvláštní deklarací o obraně demokracie a ústavního pořádku ve Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC). Kvůli represivním opatřením kubánské vlády se však nemohlo uskutečnit. Vlna represí přišla ve dnech, kdy Kuba hostila regionální summit CELAC. Demokratická solidarita důrazně odsoudila represivní opatření kubánské vlády.


Demokratická solidarita na Konferenci 2014

Osmnáctá výroční konference Forum 2000 s názvem „Nespokojená demokracie: Čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu“ (,,Democracy and Its Discontents: A Quarter-Century After the Iron Curtain and Tiananmen“) proběhla v Praze a v dalších evropských městech ve dnech 12. – 15. října 2014. Osmnáctá výroční konference Forum 2000 nabídla kritickou reflexi období demokratických transformací uplynulých 20-30 let a zamyšlení nad aktuálním stavem demokracie a nad jejími výhledy do budoucna napříč regiony, tématy i generacemi. Do diskusí se zapojilo více než 200 významných světových osobností, zejména politiků, akademiků, zástupců občanské společnosti, novinářů, podnikatelů a náboženských představitelů.

Jedním z hlavních témat, kterým se letošní konference zabývala, byla demokratizace Latinské Ameriky. V průběhu celé konference proběhly čtyři panely, které se soustředily na problémy a výzvy demokracie v Latinské Americe, stav lidských práv a opoziční hnutí v narůstajícím autoritativním prostředí. Kromě toho se veřejnost mohla obeznámit se situací v Latinské Americe díky promítání filmu a diskusím na univerzitách. 

Během této konference proběhl i plánovaný druhý workshop Demokratické solidarity s názvem Demokratická solidarita: Co dál? (,,Democratic Solidarity: What Next?“). Setkání se zúčastnili političtí lídři, vůdčí představitelé občanské společnosti i nezávislí novináři z Venezuely, Kuby, Nikaragui, Kostariky, Argentiny, Ekvádoru a České republiky. Během workshopu se ustanovila struktura další spolupráce. Demokratická solidarita se má rozšiřovat do různých organizací a občanských iniciativ s cílem sdružovat je a poskytovat platformu na otevřený dialog a spolupráci v oblasti demokracie a lidských práv. Demokratická solidarita má ambici stát se Latinskoamerickou platformou sdružující různé organizace, osobnosti z různých profesionálních oblastí za cílem bojovat o zlepšení situace lidských práv a občanské společnosti. 


Minulé ročníky

2023
Demokratická solidarita 2023
01. ledna 2023 - 31. prosince 2023
2022
Democratická solidarita 2022
20. ledna 2022 - 31. prosince 2022
2021
Demokratická solidarita 2021
01. ledna 2021 - 31. prosince 2021
2020
Demokratická solidarita 2020
01. ledna 2020 - 31. prosince 2020
2019
Demokratická solidarita 2019
13. března 2019 - 15. března 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. ledna 2018 - 31. března 2018
2017
Demokratická solidarita 2017
29. března 2017 - 30. března 2017
2016
Demokratická solidarita 2016
01. ledna 2016 - 31. prosince 2016
2015
Demokratická solidarita 2015
01. ledna 2015 - 31. prosince 2015
2013
Demokratická solidarita 2013
01. ledna 2013 - 31. prosince 2013