Demokratická solidarita 2017

Demokratická solidarita v Latinské Americe

Konference Nadace Forum 2000

29.–30. března 2017, Mexico City, Mexiko

Současný vývoj ve Venezuele, kde je hlas opozice kontinuálně umlčován, probíhající politické a institucionální krize v Brazílii či relevance a budoucnost Inter-americké demokratické charty byly stěžejními tématy konference. Několik prominentních osobností, mezi nimi generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro, držitel Nobelovy ceny míru Oscar Arias, bývalý prezident Uruguaye Luis Alberto Lacalle či bývalý bolivijský president Jorge Quiroga se setkali k diskuzi o tom, co demokracii v Latinské Americe čeká v nadcházejícím období.

V návaznosti na loňskou úspěšnou konferenci v kostarickém San José pořádalo Forum 2000 druhý ročník setkání s názvem Demokratická solidarita v Latinské Americe v Mexiku.

Konference se sestávala z celodenního uzavřeného jednání politiků, expertů a aktivistů a z veřejné diskuze s názvem Role mladých lidí v latinskoamerické demokracii pořádané ve spolupráci  se School of Government and Public Transformation, Tecnológico de Monterrey.

Veřejná diskuze: Role mladých lidí v latinskoamerické demokracii

Veřejné diskuze s názvem "Role mladých lidí v latinskoamerické demokracii" pořádaná Nadací Forum 2000 a Univerzitou Tecnológico de Monterrey se zúčastnilo více než 250 studentů. Hosty diskuzního panelu, moderovaného generálním tajemníkem Organizace amerických států Luisem Almagrem, byli držitel Nobelovy ceny míru Oscar Arias Sánchez, bývalý prezident Bolívie Jorge Quiroga, venezuelská advokátka pro lidská práva Tamara Sujú Roa, mexický politik a diplomat Jorge Castañeda a Juan Diego Beltrán González,  student mezinárodních vztahů na Univerzitě Tecnológico de Monterrey. Jakub Klepal, ředitel Forum 2000 a Alejandro Poiré, děkan Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno diskuzi zahájili.

Účastníci panelu zdůraznili význam občanské společnosti ve zdravém demokratickém systému a apelovali na mladé lidi, aby se více zapojili do veřejného života a přijali svůj díl odpovědnosti. Navzdory tomu, že má politika v současné době hrozivou reputaci, je podle Oscara Ariase nejefektivnějším nástrojem změny. Jorge Castañeda vyzval mladé lidi, aby obranu lidských práv nebo boj proti korupci chápali jako důvod, proč "vyjít do ulic". Jestliže budeme pasivní, varoval Alejandro Poiré, začnou za nás rozhodovat ostatní. To potvrdil venezuelský lídr studentů Hasler Iglesias, když poukázal na to, že právě nezájem a apatie k způsobu vlády Cháveze a Madura vedly  k pronásledování občanů v jeho zemi. Současná opatření přijatá Prezidentem Madurem a Nejvyšším soudem ve Venezuele byla všemi účastníky odsouzena a považována za nedemokratická a protiústavní.

Druhá polovina panelu byla věnována aktivní účasti studentů, kteří vyjádřili své názory a obavy ohledně stavu demokracie ve své zemi a o jejich roli ve společnosti. Juan Diego Beltrán, zástupce studentů z Tecnológico de Monterrey, zdůraznil fakt, že současná generace vyrostla v čase technologických změn a ve značně zrychleném prostředí. Je tedy potřeba, aby stávající generace zaujala roli agenta pozitivních změn, které se odrazí v současnosti, stejně tak jako v budoucnosti.

Panelisté

Video

Fotogalerie

Report


Demokratická solidarita na Konferenci 2017

Ve dnech 8.–10. října 2017 se v Praze uskutečnila 21. výroční konference Forum 2000 s názvem „Jak posílit demokracii v nejisté době”. Projekt Demokratická solidarita byl stejně jako v předchozích letech nedílnou součástí diskusí, do nichž zahrnul témata demokracie a lidských práv v Latinské Americe. O alarmujících nedemokratických postupech, které se odehrávají ve Venezuele a v dalších zemích regionu, diskutovali mimo jiné Luis Almagro, generální tajemník Organizace amerických států (OAS), Felipe González, bývalý španělský premiér nebo Jorge Quiroge, bývalý prezident Bolívie.

Program zahrnoval tři veřejné akce a tři uzavřená setkání. Panel „Věří Latinoameričané svým institucím?” byl uspořádán ve spolupráci s Institutem CASLA a zaměřil se na skutečnost, že demokratické instituce v Latinské Americe jsou navzdory celosvětovým snahám o jejich posílení stále slabé. Generální tajemník OAS Luis Almagro zdůraznil, že politika musí být bližší občanům, zejména ženám a mladým lidem, protože upevnění demokracie v regionu není možné bez jejich účasti. Je třeba chránit svobody a práva občanů. Instituce musí být postavené tak, aby byly účinné. Felipe González poznamenal, že demokracie umožňuje občanům zvolit si své zástupce, ale také jim dává příležitost je z politické scény vyřadit tím, že je opětovně nezvolí. Jak uvedl Jorge Quiroga, následující měsíce jsou klíčové pro pochopení budoucnosti Latinské Ameriky z hlediska demokratické konsolidace, zejména pokud vezmeme v potaz nadcházející volby v Mexiku, Kolumbii, Brazílii a Venezuele. Situace ve Venezuele nesmí být ignorována vzhledem k rozsahu humanitární katastrofy a nerespektování základních demokratických hodnot. Celý videozáznam panelu můžete shlédnout zde.

Druhý veřejný panel, s názvem „Volební panorama v Latinské Americe”, organizovaný ve spolupráci s Fundación para el Progreso, se zabýval významem nadcházejícího období pro celý region. Panel zhodnotil otázku voleb jak v nedemokratických, tak demokratických zemích regionu. Kubánská spisovatelka a esejistka Ileana Álvarez popsala situaci na Kubě a vysvětlila, že budoucí volby nelze považovat za skutečně demokratické, protože komunistická strana ovládá veškeré hlasování. Mauricio Rojas z Chile popsal stávající a budoucí politickou situaci ve světle nadcházejících prezidentských voleb v Chile. Miriam Kornblith z National Endowment for Democracy vyzdvihla důležitost pokroku některých zemí v regionu směrem k pozitivní demokratické konsolidaci. Demokratické mechanismy pomáhají obyvatelům volit vládní úředníky, ale v této oblasti stále existují nedemokratické manipulace, jako například v Bolívii. Jak popsal José Manuel Ormachea, Evo Morales ignoroval a vyloučil demokratické procesy, které by umožnily demokratickou tranzici, a udržoval tak svou vládu v zemi. Instituce musí být chráněny před všemi možnými manipulacemi. Celý panel sledujte zde.

Třetí veřejná akce byla věnována projekci filmu Ukončit válku (režie Marco Silvera), který dokumentuje procesy mírových jednání v Kolumbii. Po projekci následovala diskuse moderovaná profesorem Josefem Opatrným. Řečníky byli José Antequera Guzmán, nositel Nobelovy ceny míru z Kolumbie, a Jaime Alberto Cabal Sanclemente, velvyslanec Kolumbie v Rakousku.

V rámci konference proběhl také interní workshop Demokratické solidarity. V minulých letech se workshop zaměřil na problematiku vzdělávání a leadershipu. Letos se diskutovalo o občanském aktivismu v Latinské Americe. Tři odborníci a aktivisté z Kuby a Kolumbie představili základní aspekty občanského aktivismu v Latinské Americe. I tento rok byla navržena řada doporučení. Workshopu předcházelo organizační setkání členů a příznivců iniciativy Demokratické solidarity, kde se diskutovalo o dalším vývoji projektu. Třetí ročník konference Demokratické solidarity byl naplánovaný na květen roku 2018 v Santiagu de Chile.

Fotogalerie


Minulé ročníky

2023
Demokratická solidarita 2023
01. ledna 2023 - 31. prosince 2023
2022
Democratická solidarita 2022
20. ledna 2022 - 31. prosince 2022
2021
Demokratická solidarita 2021
01. ledna 2021 - 31. prosince 2021
2020
Demokratická solidarita 2020
01. ledna 2020 - 31. prosince 2020
2019
Demokratická solidarita 2019
13. března 2019 - 15. března 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. ledna 2018 - 31. března 2018
2016
Demokratická solidarita 2016
01. ledna 2016 - 31. prosince 2016
2015
Demokratická solidarita 2015
01. ledna 2015 - 31. prosince 2015
2014
Demokratická solidarita 2014
01. ledna 2014 - 31. prosince 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. ledna 2013 - 31. prosince 2013