Tamara Sujú

obhájkyně lidských práv

Venezuela

Tamara Sujú je právnička a prezidentka nadace Nueva Conciencia Nacional, jež prosazuje lidská práva a demokratické principy a poskytuje právní podporu politickým vězňům. Je také mezinárodní ředitelkou Foro Penal Venezolano, ředitelkou lidskoprávní sekce v CASLA Institute a zakladatelkou nadace Fundapres O.S., která poskytuje pomoc věznicím ve Venezuele. Je rovněž ředitelkou občanského hnutí Dámy v bílém, sdružujícího manželky, matky a dcery venezuelských politických vězňů. Vystudovala práva na Universidad Católica Andres Bello v Caracasu. V roce 2014 získala Tamara Sujú po několika výhružných krocích vůči své osobě ze strany venezuelské vlády politický azyl v České republice.