Oscar Arias Sánchez

Bývalý prezident Kostariky, nositel Nobelovy ceny míru

Kostarika

Kostarický politik a intelektuál. V roce 1987 obdržel Nobelovu ceny míru jako symbol uznání za úsilí vykonané ve prospěch zajištění míru ve Střední Americe. Je zakladatelem Ariasovy nadace pro mír a lidský pokrok, jejímž cílem je posílení spravedlivé a pacifistické společnosti ve středoamerické oblasti. Vystudoval práva a ekonomii na Universidad de Costa Rica, získal titul doktora politických věd na Univerzitě v Essexu. Je držitelem mnoha významných ocenění, mj. Ceny knížete asturského, Ceny Alberta Schweitzera, Ceny Martina Luthera Kinga nebo Prezidentské medaile svobody. Za svůj život obdržel okolo 90 čestných doktorátů z univerzit po celém světě.

 

Político e intelectual costarricense, laureado con el Premio Nobel de la Paz en 1987  como reconocimiento a sus esfuerzos por la paz en América Central, decide crear la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, cuya misión es promover sociedades justas,  pacíficas y equitativas en la región centroamericana. Arias es Licenciado en Derecho y Economía de la Universidad de Costa Rica y  Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Essex Inglaterra. Premio Príncipe de Asturias, Albert Schweitzer, Premio Martin Luther King, Medalla de la Libertad de Filadelfia entre otros. Ha recibido alrededor de 90 doctorados honoris causa de universidades  alrededor del mundo.