NGO Market 2000

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2000

První ročník Veletrhu neziskových organizací, tzv. NGO Market se konal ve dnech 12. a 13. června 2000 v prostorách Pražského Hradu. Impulsem pro realizaci tohoto projektu byl pohled na neziskové organizace v České republice a zjištění, že spolupráce mezi podobně zaměřenými organizacemi není dostatečně efektivní. Místo spolupráce zde převládá soutěživost a nevraživost, čímž dochází k roztříštěnosti aktivit a často i k jejich zbytečné duplikaci. Cílem Veletrhu bylo proto zprostředkovat setkání „neziskovek“a zvýšit jejich informovanost o realizovaných aktivitách a projektech. Současně byl Veletrh také vynikající příležitostí pro veřejnost dozvědět se více o neziskovém sektoru.

Součástí programu Veletrhu byla také panelová diskuse, které se zúčastnily i zahraniční odborníci činní v neziskovém sektoru. Speciálními hosty diskuse byli zástupci decentralizovaných aktivit Studentského Fora 2000 Victoria Pereyra Iraola (Argentina) a Ondřej Liška (ČR). Diskuse byla zaměřena na několik zásadních otázek, hovořilo se o znečištění ovzduší, vody a země, ale například i o infrastruktuře měst, recyklaci, čištění odpadních vod, životním stylu či plánování rodičovství. Postupně vyústila v celosvětová témata jako jsou přelidnění a jeho dopad na světovou ekonomiku, chudoba a role meziskového sektoru v oblasti životního prostředí. Dvoudenní snažení a debaty účastníků tohoto workshopu byly ukončeny formulací konkrétních možností, cest a iniciativ k řešení výše zmíněných problémů.


Minulé ročníky NGO Marketu

2020
NGO Market 2020
22. duben 2020 - 22. duben 2020
2019
NGO Market 2019
10. duben 2019 - 10. duben 2019
2018
NGO Market 2018
11. duben 2018 - 11. duben 2018
2017
NGO Market 2017
12. duben 2017 - 12. duben 2017
2016
NGO Market 2016
27. duben 2016 - 27. duben 2016
2015
NGO Market 2015
23. duben 2015 - 23. duben 2015
2014
NGO Market 2014
25. duben 2014 - 25. duben 2014
2013
NGO Market 2013
03. květen 2013 - 03. květen 2013
2012
NGO Market 2012
11. květen 2012 - 11. květen 2012
2011
NGO Market 2011
29. duben 2011 - 29. duben 2011
2010
NGO Market 2010
16. duben 2010 - 16. duben 2010
2009
NGO Market 2009
24. duben 2009 - 24. duben 2009
2008
NGO Market 2008
10. červen 2008 - 10. červen 2008
2007
NGO Market 2007
04. duben 2007 - 04. duben 2007
2006
NGO Market 2006
25. duben 2006 - 25. duben 2006
2005
NGO Market 2005
04. květen 2005 - 04. květen 2005
2004
NGO Market 2004
21. duben 2004 - 21. duben 2004
2003
NGO Market 2003
19. červen 2003 - 19. červen 2003
2002
NGO Market 2002
30. říjen 2002 - 31. říjen 2002
2001
NGO Market 2001
12. červen 2001 - 13. červen 2001