NGO Market 2007

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2007

8. Veletrh neziskových organizací 

Dne 4. dubna 2007 se v prostorách Tyršova Domu konal již osmý ročník Veletrhu neziskových organizací, tzv. NGO Market. Veletrh opět tradičně umožnil českým i zahraničním „neziskovkám“ představit svou práci široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace. Účast byla hojná, svou činnost zde prezentovalo přes stošedesát organizací různého zaměření. Na Veletrhu byla vyhrazena i zvláštní sekce pro zahraniční hosty, jmenovitě ze zemí Visegrádu, Německa, Ukrajiny, Běloruska, Moldávie a Taiwanu.

Návštěvníci z řad veřejnosti poprvé mohli vedle statických i multimediálních prezentací, burzy dobrovolníků a ankety o nejlépe se prezentující „neziskovku“ okusit Fair Trade občerstvení a prodej výrobků neziskových organizací. Novinkou byl i blok přednášek, debat a seminářů na téma aktivní občanství.

Součástí Veletrhu byl také multikulturní večer doprovázený živou hudbou, na kterém byla vyhlášena a předána cena nejlépe se prezentující „neziskovce“.


Partneři