NGO Market 2003

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2003

Dne 19. června 2003 se v Národním muzeu na Václavském náměstí uskutečnil čtvrtý ročník Veletrhu neziskových organizací, tzv. NGO Market. Součástí akce byla jednodenní výstava s možností prezentace jednotlivých organizací, konference neziskových a mládežnických organizací, výměna informací a diskuse u kulatého stolu. Souběžně se samotnou výstavou probíhala od 10.00 do 12.00 hodin diskuse na téma neziskový sektor a média. Veletrhu se zúčastnilo na šest desítek neziskových organizací z České republiky i zahraničí. Představila se zde řada humanitárních sdružení, například Adra, která realizovala své projekty v Čečensku, Kosovu, Turecku, Dagestánu nebo Bosně. K vidění byly rovněž panely, na nichž se prezentovalo sdružení Za starou Ostravu, Poradna pro občanská a lidská práva či zahraniční neziskové organizace, například z estonského Tallinnu. Výstava již tradičně poskytla jak příležitost seznámit se s činností zúčastněných neziskových organizací, tak prostor otevřený pro debaty, sdílení zkušeností a neformální jednání o spolupráci.


Veletrh byl zakončen multikulturním večerem s recepcí, jíž se účastnili veřejní činitelé, diplomaté, univerzitní profesoři a představitelé soukromého sektoru. V průběhu večera byly vyhlášeny ceny za nejlepší prezentaci organizace, nejlepší webové stránky, výroční zprávu a foto příběh ze života organizace.


Minulé ročníky NGO Marketu

2021
NGO Market 2021
19. dubna 2021 - 23. dubna 2021
2020
NGO Market 2020
02. listopadu 2020 - 06. listopadu 2020
2019
NGO Market 2019
10. dubna 2019 - 10. dubna 2019
2018
NGO Market 2018
11. dubna 2018 - 11. dubna 2018
2017
NGO Market 2017
12. dubna 2017 - 12. dubna 2017
2016
NGO Market 2016
27. dubna 2016 - 27. dubna 2016
2015
NGO Market 2015
23. dubna 2015 - 23. dubna 2015
2014
NGO Market 2014
25. dubna 2014 - 25. dubna 2014
2013
NGO Market 2013
03. května 2013 - 03. května 2013
2012
NGO Market 2012
11. května 2012 - 11. května 2012
2011
NGO Market 2011
29. dubna 2011 - 29. dubna 2011
2010
NGO Market 2010
16. dubna 2010 - 16. dubna 2010
2009
NGO Market 2009
24. dubna 2009 - 24. dubna 2009
2008
NGO Market 2008
10. června 2008 - 10. června 2008
2007
NGO Market 2007
04. dubna 2007 - 04. dubna 2007
2006
NGO Market 2006
25. dubna 2006 - 25. dubna 2006
2005
NGO Market 2005
04. května 2005 - 04. května 2005
2004
NGO Market 2004
21. dubna 2004 - 21. dubna 2004
2002
NGO Market 2002
30. října 2002 - 31. října 2002
2001
NGO Market 2001
12. června 2001 - 13. června 2001
2000
NGO Market 2000
12. června 2000 - 13. června 2000