NGO Market 2003

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2003

Dne 19. června 2003 se v Národním muzeu na Václavském náměstí uskutečnil čtvrtý ročník Veletrhu neziskových organizací, tzv. NGO Market. Součástí akce byla jednodenní výstava s možností prezentace jednotlivých organizací, konference neziskových a mládežnických organizací, výměna informací a diskuse u kulatého stolu. Souběžně se samotnou výstavou probíhala od 10.00 do 12.00 hodin diskuse na téma neziskový sektor a média. Veletrhu se zúčastnilo na šest desítek neziskových organizací z České republiky i zahraničí. Představila se zde řada humanitárních sdružení, například Adra, která realizovala své projekty v Čečensku, Kosovu, Turecku, Dagestánu nebo Bosně. K vidění byly rovněž panely, na nichž se prezentovalo sdružení Za starou Ostravu, Poradna pro občanská a lidská práva či zahraniční neziskové organizace, například z estonského Tallinnu. Výstava již tradičně poskytla jak příležitost seznámit se s činností zúčastněných neziskových organizací, tak prostor otevřený pro debaty, sdílení zkušeností a neformální jednání o spolupráci.


Veletrh byl zakončen multikulturním večerem s recepcí, jíž se účastnili veřejní činitelé, diplomaté, univerzitní profesoři a představitelé soukromého sektoru. V průběhu večera byly vyhlášeny ceny za nejlepší prezentaci organizace, nejlepší webové stránky, výroční zprávu a foto příběh ze života organizace.


Minulé ročníky NGO Marketu

2020
NGO Market 2020
22. duben 2020 - 22. duben 2020
2019
NGO Market 2019
10. duben 2019 - 10. duben 2019
2018
NGO Market 2018
11. duben 2018 - 11. duben 2018
2017
NGO Market 2017
12. duben 2017 - 12. duben 2017
2016
NGO Market 2016
27. duben 2016 - 27. duben 2016
2015
NGO Market 2015
23. duben 2015 - 23. duben 2015
2014
NGO Market 2014
25. duben 2014 - 25. duben 2014
2013
NGO Market 2013
03. květen 2013 - 03. květen 2013
2012
NGO Market 2012
11. květen 2012 - 11. květen 2012
2011
NGO Market 2011
29. duben 2011 - 29. duben 2011
2010
NGO Market 2010
16. duben 2010 - 16. duben 2010
2009
NGO Market 2009
24. duben 2009 - 24. duben 2009
2008
NGO Market 2008
10. červen 2008 - 10. červen 2008
2007
NGO Market 2007
04. duben 2007 - 04. duben 2007
2006
NGO Market 2006
25. duben 2006 - 25. duben 2006
2005
NGO Market 2005
04. květen 2005 - 04. květen 2005
2004
NGO Market 2004
21. duben 2004 - 21. duben 2004
2002
NGO Market 2002
30. říjen 2002 - 31. říjen 2002
2001
NGO Market 2001
12. červen 2001 - 13. červen 2001
2000
NGO Market 2000
12. červen 2000 - 13. červen 2000