NGO Market 2011

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2011

12. veletrh neziskových organizací
29. dubna 2011, Národní technická knihovna, Praha

Více než 150 neziskových organizací představilo svoji činnost veřejnosti během 12. ročníku veletrhu neziskových organizací NGO Market, který se uskutečnil v pátek 29. dubna 2011 v Národní technické knihovně v Praze. Návštěvníci se mohli seznámit s pestrostí aktivit neziskových organizací a s možnostmi, jak se do projektů zapojit, a to buď jako klienti, dobrovolníci či jako dárci. Novinkou veletrhu bylo rozšíření doprovodných aktivit pro širokou veřejnost. Zvláštní pozornost byla věnována dobrovolnictví a jeho možnostem pod mottem „Udělejte něco pro sebe!“

Spot NGO Marketu 2011 s patronem veletrhu Borisem Hybnerem v hlavní roli

Krátký dokument o průběhu veletrhu


Patroni veletrhu

Zpěvačka Tonya Graves a herec, pedagog Boris Hybner jsou patrony letošního NGO Marketu. Oslovili jsme je nejen proto, že je lidé znají jako umělce, ale hlavně proto, že oba aktivně pomáhají při různých příležitostech. Nám nyní dobrovolně pomáhají seznámit s veletrhem neziskových organizací širokou veřejnost, aby co nejvíce návštěvníků shlédlo letošní pestrou přehlídku neziskovek a poznalo možnosti, které jim neziskový sektor a dobrovolnická činnost nabízejí.


Hlavní partner 

Patroni

Partneři

Mediální partneři 

Spolupracujíci organizace

Nadace VIA
Asociace NNO v ČR
Fórum dárců
Hestia
British Chamber of Commerce in the Czech Republic
American Chamber of Commerce in the Czech Republic
Mensa ČR
Agora Central Europe
LIDI
PricewaterhouseCoopers
Kruhžítko
Asociace veřejně prospěšných organizací

Oficiálním fotografem NGO Marketu 2011 byl Marc Bader.

Rádi bychom poděkovali následujícím dobrovolníkům, kteří přípravám NGO Marketu věnovali svůj volný čas a energii

Barbora Adlerová, Berenika Bořecká, Irena Boušová, Maxim Byelikov, Lenka Čavojská, Veronika Dokulilová, Michaela Fuksová, Barbora Goláňová, Radka Hájková, Jana Hrčková, Jan Chalupný, Marina Isaacson, Veronika Jírová, Tomáš Kopečný, Petra Malinová, Zuzana Mjartanová, Leora Moreno, Jitka Nováková, Hana Novotná, Andrea Ondrušková, Ester Pěkná, Hana Potucká, Jan Potucký, Eva Sladičeková, Veronika Sladká, Anežka Svobodová, Michal Švajda, Martin Švorc, Radka Tomečková, Veronika Vanišová, Soňa Vedralová, Klára Vraštilová, Maryia Yankouskaya, Lea Zahradníková, Jana Zapletalová