NGO Market 2011

Tradiční veletrh neziskovek

Vystavující organizace


NGO Marketu 2011 se zúčastní přes 150 organizací, ze kterých se například 22 zabývá kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami, 53 organizací zabezpečuje sociální služby a péči o zdraví, 16 organizací podporuje lidská práva a demokracii, 15 organizací chrání životní prostředí a 32 organizací se věnuje výchově, vzdělávání či výzkumu. Seznam organizací, s nimiž se budete moci na veletrhu seznámit, jsme pro lepší přehlednost rozdělili podle oblastí, jimž se organizace věnují.

Kultura, sport a volný čas

ALT@RT    
Asociace NNO v ČR    
BALIME o.s.    
Bohnická divadelní společnost    
Boii o.s.    
Česká rada dětí a mládeže    
Česká rugbyová unie    
eLnadruhou o.s.    
HESTIA, o.s.    
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.    
M.O.S.T., o.s.    
Městská knihovna v Praze    
Neposeda o.s.    
OCET o.p.s.    
Plzeň 2015, o.p.s.    
Rafting Club Handicap, o.s.    
Revitalizace KUKS o.p.s.    
Studio Citadela    
Tanec Praha o.s.    
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit    
Veselý senior    
Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
 

Lidská práva a podpora demokracie

ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci    
Asociace pro fair trade    
Convergence of Cultures    
Český helsinský výbor    
Český výbor pro UNICEF    
Člověk v tísni, o.p.s.    
DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv    
Fórum 50 %, o.p.s.    
Gender Studies, o.p.s.    
In IUSTITIA, o.s.    
Iuridicum Remedium, o.s.    
Jeden svět o.p.s.    
Liga lidských práv    
Minorita vs. Majorita    
Sdružení pro integraci a migraci    
Wontanara
 

Náboženství a religionistika

Nadační fond obětem holocaustu
 

Sociální služby a zdraví

A Kluby České republiky o.p.s.    
Agentura pro neslyšíci    
ALEN – sdružení žen    
Amelie, o.s.    
APLA Praha, Střední Čechy    
Asistence o.s.    
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID)    
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha + o.s. 3P    
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin    
Česká asociace ergoterapeutů     
České ILCO    
Design Help o.s. za nemocnice vlídnější    
Diakonie ČCE    
Dílny tvořivosti    
Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.    
Domov Sue Ryder, o.p.s.    
Fokus Praha, o.s.    
FOKUS Vysočina    
Fosa, o.p.s.    
Fragilní X o.s.    
Green Doors    
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.    
Hospicové občanské sdružení Cesta domů    
Lata – Programy pro ohroženou mládež, o.s.    
Lékaři bez hranic    
Letní dům    
Makrobioklub    
Nadace Divoké husy    
Občanské sdružení Kaleidoskop    
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých    
ORFEUS o.s.    
Pestrá společnost, o.p.s.    
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva    
PROGRESSIVE o.s.    
RETT – COMMUNITY, o.s.    
Sdružení azylových domů v ČR, o.s.    
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s.     
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.    
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.    
Síť mateřských center o.s.    
Společnost pro ranou péči    
Stáj Rozárka, o.s.    
Středisko náhradní rodinné péče o.s.    
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.    
Světlo pro svět – Light for the World, o. s.    
Tyfloservis, o.p.s.           
Unie porodních asistentek, o.s.    
VedleSebe.cz    
Vhled – Centrum SÁMOVKA    
VIDA o.s.    
Vlastní cestou o.s.    
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové    
Willík – občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
 

Výchova, vzdělání a výzkum / Právo

AFS Mezikulturní programy    
AIESEC    
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství    
ARPOK    
Asociace pro mezinárodní otázky    
ATMA DO o.s.    
British Council    
Centrum Narovinu    
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.     
Člověk hledá člověka, o.s.    
Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy    
Elio, o.s.    
Humanistické centrum Dialog    
Humanitas Afrika, o.s.    
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit    
International People's College (IPC)    
Kruhžítko, o.p.s.    
Mikádo    
Múzy dětem    
Národní centrum bezpečnějšího internetu    
Národní institut pro děti a rodinu    
Nová škola o.p.s.    
Občanské sdružení pro aktivní rodinu    
Pionýr    
POHODA    
Prázdninová škola Lipnice, o.s.    
Rodinné centrum Praha    
Spiralis, o.s.    
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, MČ Praha 7    
Spolu dětem o.p.s.    
Studijní centrum BASIC, o.p.s.    
Wikimedia Česká republika
 

Životní prostředí

Arnika    
Česká rada pro šetrné budovy o.s.    
Český svaz ochránců přírody – ZO „Natura, quo vadis?“    
Ekocentrum Podhoubí    
Greenpeace    
Heinrich-Böll-Stiftung e.V.    
International Young Naturefriends    
Jihočeské matky, o.s.     
Nadace na ochranu zvířat    
Nadační fond Veolia    
NESEHNUTÍ    
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení    
Svoboda zvířat    
Youth and Environment Europe    
Zelený kruh
 

Jiné

ADRA    
Devět životů    
EDUCON, o.s.    
Fórum dárců, o.s.    
Informační centrum OSN v Praze    
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR    
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR    
Nadace rozvoje občanské společnosti    
Park studií a reflexe    
Pro polis Teplice, o.p.s.    
SANEK    
Velvyslanectví USA v Praze    
Zastoupení Evropské komise v ČR