NGO Market 2001

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2001

Ve dnech 12. a 13. června 2001 se ve Španělském sále Pražského Hradu konal již podruhé Veletrh neziskových organizací, tzv. NGO Market jako součást konference Studentského Fóra 2000. Tématem Veletrhu byla „Lidská práva a vzdělání k lidským právům a o lidských právech“. Organizace účastnící se Veletrhu, stejně jako veškeré diskuse byly tedy zaměřeny zejména na oblast lidských práv a vzdělání. Cílem byla prezentace zahraničních organizací prostřednictvím účastníků konference Studentské Forum 2000, vzájemné představení domácích organizací působících ve zmíněných oblastech a současně výměna informací a kontaktů mezi zahraničními a českými neziskovými organizacemi. Akce se zúčastnily organizace působící v oblasti lidských práv, humanitární činnosti, dobrovolnictví, vzdělávání, rozvoje demokracie a multikulturní společnosti nebo zapojení mládeže do těchto oblastí. Součástí Veletrhu byla i diskuse na téma „Jak můžeme my – neziskové organizace – přispět k rozvoji v oblasti lidských práv a vzdělání“. 


Minulé ročníky NGO Marketu

2021
NGO Market 2021
19. dubna 2021 - 23. dubna 2021
2020
NGO Market 2020
02. listopadu 2020 - 06. listopadu 2020
2019
NGO Market 2019
10. dubna 2019 - 10. dubna 2019
2018
NGO Market 2018
11. dubna 2018 - 11. dubna 2018
2017
NGO Market 2017
12. dubna 2017 - 12. dubna 2017
2016
NGO Market 2016
27. dubna 2016 - 27. dubna 2016
2015
NGO Market 2015
23. dubna 2015 - 23. dubna 2015
2014
NGO Market 2014
25. dubna 2014 - 25. dubna 2014
2013
NGO Market 2013
03. května 2013 - 03. května 2013
2012
NGO Market 2012
11. května 2012 - 11. května 2012
2011
NGO Market 2011
29. dubna 2011 - 29. dubna 2011
2010
NGO Market 2010
16. dubna 2010 - 16. dubna 2010
2009
NGO Market 2009
24. dubna 2009 - 24. dubna 2009
2008
NGO Market 2008
10. června 2008 - 10. června 2008
2007
NGO Market 2007
04. dubna 2007 - 04. dubna 2007
2006
NGO Market 2006
25. dubna 2006 - 25. dubna 2006
2005
NGO Market 2005
04. května 2005 - 04. května 2005
2004
NGO Market 2004
21. dubna 2004 - 21. dubna 2004
2003
NGO Market 2003
19. června 2003 - 19. června 2003
2002
NGO Market 2002
30. října 2002 - 31. října 2002
2000
NGO Market 2000
12. června 2000 - 13. června 2000