NGO Market 2001

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2001

Ve dnech 12. a 13. června 2001 se ve Španělském sále Pražského Hradu konal již podruhé Veletrh neziskových organizací, tzv. NGO Market jako součást konference Studentského Fóra 2000. Tématem Veletrhu byla „Lidská práva a vzdělání k lidským právům a o lidských právech“. Organizace účastnící se Veletrhu, stejně jako veškeré diskuse byly tedy zaměřeny zejména na oblast lidských práv a vzdělání. Cílem byla prezentace zahraničních organizací prostřednictvím účastníků konference Studentské Forum 2000, vzájemné představení domácích organizací působících ve zmíněných oblastech a současně výměna informací a kontaktů mezi zahraničními a českými neziskovými organizacemi. Akce se zúčastnily organizace působící v oblasti lidských práv, humanitární činnosti, dobrovolnictví, vzdělávání, rozvoje demokracie a multikulturní společnosti nebo zapojení mládeže do těchto oblastí. Součástí Veletrhu byla i diskuse na téma „Jak můžeme my – neziskové organizace – přispět k rozvoji v oblasti lidských práv a vzdělání“. 


Minulé ročníky NGO Marketu

2020
NGO Market 2020
22. duben 2020 - 22. duben 2020
2019
NGO Market 2019
10. duben 2019 - 10. duben 2019
2018
NGO Market 2018
11. duben 2018 - 11. duben 2018
2017
NGO Market 2017
12. duben 2017 - 12. duben 2017
2016
NGO Market 2016
27. duben 2016 - 27. duben 2016
2015
NGO Market 2015
23. duben 2015 - 23. duben 2015
2014
NGO Market 2014
25. duben 2014 - 25. duben 2014
2013
NGO Market 2013
03. květen 2013 - 03. květen 2013
2012
NGO Market 2012
11. květen 2012 - 11. květen 2012
2011
NGO Market 2011
29. duben 2011 - 29. duben 2011
2010
NGO Market 2010
16. duben 2010 - 16. duben 2010
2009
NGO Market 2009
24. duben 2009 - 24. duben 2009
2008
NGO Market 2008
10. červen 2008 - 10. červen 2008
2007
NGO Market 2007
04. duben 2007 - 04. duben 2007
2006
NGO Market 2006
25. duben 2006 - 25. duben 2006
2005
NGO Market 2005
04. květen 2005 - 04. květen 2005
2004
NGO Market 2004
21. duben 2004 - 21. duben 2004
2003
NGO Market 2003
19. červen 2003 - 19. červen 2003
2002
NGO Market 2002
30. říjen 2002 - 31. říjen 2002
2000
NGO Market 2000
12. červen 2000 - 13. červen 2000